WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → detailsTYP: PORTAL TEMATYCZNY
KATEGORIA: HISTORIA OPOZYCJI
DOSTĘP: http://www.marzec1968.pl

Walorem portalu jest bogaty zbiór nagrań archiwalnych w tym nagrań wideo przedstawiających zajścia w marcu 1968 roku.
 
Wzorem innych portali przygotowanych przez IPN dostępne są tu liczne dokumenty archiwalne, zdjęcia, omówienia czy kalendarium.
 
Interesujący jest także wybór prasy codziennej, która w tendencyjny sposób omawiała wydarzenia w Marcu 1968.