Spotkanie 5 | Maria Mendel

 
 
   
MARIA MENDEL
Estetyki miejskie i wykluczanie przez upiększanie


Wykład, 13 kwietnia 2015, poniedziałek, godz. 13–15
Baszta budynku głównego gdańskiej ASP, I piętro, Targ Węglowy 6
Ćwiczenia, 14 kwietnia 2015, wtorek, godz. 11–14
Europejskie Centrum Solidarności, Biblioteka, I piętro, plac Solidarności 1


  
Spotkanie dotyczy upiększania jako kolektywnego działania na rzecz miasta, podejmowanego dawniej i współcześnie, dzięki któremu miasto ma być piękne. Miasto piękne, to wspólny cel, który jednoczy mieszkańców, ale także wielu z nich wyklucza i – jak pokażą to przywołane przykłady praktyk estetycznych – nie pozwala na zachowanie w miejskim życiu reguł demokratycznego ładu. Wspomniane praktyki można analizować w ramach estetyk miejskich, kategorii, która kontekstowo wiąże ich cechy wspólne, pozwalając też wyodrębnić różnice i – zarazem – ująć opisowo uogólnione doświadczenie upiększanego miasta. Podejmując to zadanie Maria Mendel zaprezentuje trzy łady estetyczne, ugruntowane w trzech różnych racjonalnościach. Wszystkie wydają się być wyrazem – funkcjonujących w analizowanych miastach – powiązań instytucjonalnych, mechanizmów, które generują wiedzę i służą władzy, operując różnymi formami widocznego w przestrzeni wykluczenia (formy repartycji, dyslokacje, fizyczne ograniczenia dostępu, in.).
Podczas ćwiczeń analizować będziemy efekty pracy studentów gdańskiej ASP dotyczących kreowania przestrzeni publicznej wokół budynku Europejskiego Centrum Solidarności i terenów postoczniowych, które omawiane były podczas lutowego spotkania w ramach Laboratorium.
  Maria Mendel jest profesorem pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, zajmuje się problemem podmiotowości (z akcentem na relację podmiot-miejsce) oraz analizą wpływu edukacyjnych praktyk społecznych na demokratyczną kondycję życia lokalnych wspólnot. Przed podjęciem pracy na uczelni pracowała jako nauczycielka, wiążąc się z ruchem tzw. oświaty niezależnej i współzakładając jedną z pierwszych w Polsce szkół niepublicznych. Maria Mendel jest realizatorką wielu projektów badawczych oraz ekspertką w zakresie strukturalnych rozwiązań poświęconych lokalnym i ponadlokalnym politykom społecznym, edukacyjnym oraz strategiom rozwoju społecznego (m.in. w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych oraz Laboratorium Innowacji Społecznej). Jej ostatnie książki poświęcone są kształtowaniu się wspólnoty gdańskiej: Tożsamość Gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci (współred., 2010); Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska. Utilitas et delectatio (współred., 2013).