1 lipca 2018 | OD SPACERNIAKA DO STADIONU. SPORT W PRL
Nawet sport został w PRL uwikłany w konflikt między PZPR i NSZZ „Solidarność”. Popularność bowiem sportu – który rozgrzewa publiczność od niepamiętnych czasów – sprawia, że staje się łakomym kąskiem dla manipulacji ideologicznych. Wykorzystywany był zarówno przez reżim komunistyczny, jak i opozycję lat 80. Spartakiada Strzebielińska, Olimpiada Obozowa, Maraton „Sierpień ’80”, pamiętny mecz Polska – ZSRR na Mundialu ’82, to zaledwie najbardziej znane przykłady. W trakcie spaceru zaprezentujemy historię konfliktu PZPR – Solidarność widzianą przez pryzmat indywidualnych biografii oraz sportu, ze szczególnym akcentem na jego ideologiczne uwikłanie.


oprowadza | Jerzy Klimczak
Starszy specjalista do spraw archiwalno-badawczych w Europejskim Centrum Solidarności i doktorant Socjologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent studiów licencjackich na kierunku socjologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów magisterskich na tym samym kierunku ze specjalizacją antropologia współczesności na Uniwersytecie Gdańskim. Autor artykułów naukowych dotyczących transformacji ustrojowej w Polsce, społecznych wymiarów sportu oraz pamięci zbiorowej. Nieetatowo, ale konsekwentnie, pielęgnuje zainteresowanie biografistyką. W czasie wolnym od innych zobowiązań chętnie podróżuje. W ECS pracuje od czerwca 2013.

Rezerwacja miejsc →
 

5 sierpnia 2018 | SIERPNIOWY BLASK
Jaki filmowy obraz wydarzeń poszedł w świat, kiedy w sierpniu 1980 roku do strajkującej Stoczni Gdańskiej przyjechali dziennikarze z całego świata? Co z archiwalnych zapisów zachowało się do naszych czasów? Jak reagowali widzowie w Polsce i za granicą? Kamery dokumentalistów towarzyszyły Solidarności, w stanie wojennym zeszły do podziemia, by wrócić do stoczni w sierpni 1988 roku. Jak SIERPNIOWY BLASK przechowują do dziś w pamięci uczestnicy i świadkowie wydarzeń opowie Anna Maria-Mydlarska, kierownik Działu Dokumentacji Filmowej ECS.
oprowadza | Anna Maria Mydlarska
Scenarzystka i reżyser ponad 40 filmów dokumentalnych, kierownik Działu Dokumentacji Filmowej ECS. Kieruje projektem notacji filmowych ECS – spośród ponad 1000 dotychczas nagranych wywiadów z działaczami Solidarności i opozycji demokratycznej, sama przeprowadziła ponad 200. Współtworzyła filmy prezentowane na wystawie stałej ECS i koordynowała zespół filmowy wystawy.
Prowadziła zajęcia ze studentami dziennikarstwa w USA (1990–1991) i w Gdańsku (od 1998). W 1981 roku pracowała w Biurze Tłumaczy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i w redakcji Biuletynu „Solidarności”.
 
Rezerwacja miejsc →