1 września 2019 | OBRAZ CZASU PRZEMIANY
Od sierpnia 1980 roku, kiedy narodziła się Solidarność, związkowcom towarzyszyły kamery filmowe, niezależni filmowcy i dziennikarze. Już od I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, jesienią 1981 roku, organizacja miała własną TV BIPS, czyli Telewizję Biura Informacji Prasowej Krajowej Komisji Porozumiewawczej „Solidarność”. Jej twórcy powołali Video Studio Gdańsk, które przetrwało stan wojenny i filmowało papieską pielgrzymkę do Gdańska w 1987 roku, strajki maja i sierpnia 1988 roku, a w 1989 roku towarzyszyło obradom Okrągłego Stołu i wyborom 4 czerwca. Co z archiwalnych zapisów pokazujemy na wstawie stałej ECS? Jaki OBRAZ CZASU PRZEMIANY zapisały kamery, co przechowała pamięć uczestników i świadków wydarzeń 1989 roku – opowie Anna Maria-Mydlarska, kierownik Działu Dokumentacji Filmowej ECS.

 
oprowadza | Anna Maria Mydlarska
Scenarzystka i reżyser ponad 40 filmów dokumentalnych, kierownik Działu Dokumentacji Filmowej ECS. Kieruje projektem notacji filmowych ECS – spośród ponad 1400 dotychczas nagranych wywiadów z działaczami Solidarności i opozycji demokratycznej, sama przeprowadziła ponad 300. Współtworzyła filmy prezentowane na wystawie stałej ECS i koordynowała zespół filmowy wystawy. Prowadziła zajęcia ze studentami dziennikarstwa w USA (1990–1991) i w Gdańsku (od 1998). W 1981 roku pracowała w Biurze Tłumaczy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i w redakcji Biuletynu „Solidarności”. W 2016 roku otrzymała medal Gloria Artis.

→ rezerwacja miejsc

6 października 2019 | „KINO JEST NAJWAŻNIEJSZĄ ZE SZTUK”. Spacer filmowy
W ilu filmach wystąpił Lech Wałęsa i czy zawsze, były to dzieła związane z Solidarnością? Która aktorka, jako jedyna Polka, patrzyła na Amerykanów z okładki „Newsweeka”? Czy rację miał Włodzimierz Lenin, wódz radzieckiej rewolucji, patron Stoczni Gdańskiej w czasach PRL, twierdząc, że: „Kino jest najważniejszą ze sztuk”?
Dla ECS to miesiąc spotkania z kinem – czas filmowego All About Freedom Festival, który odbędzie się 11–19 października. Podczas spaceru filmowego po wystawie stałej, zapowiadającego AAFF, popatrzymy na współczesną polską historię z pozycji widzów – siedzących w kinach lub przed telewizorami, w Polsce i za granicą.
– „Co nam zostało z tych lat…”, śpiewał tęsknie przedwojenny amant filmowy Tadeusz Faliszewski, i słowa te możemy odnieść do dziejów Solidarności, takich, jakimi widzieli ją twórcy kin – mówi Arkadiusz Bilecki. – To historia bardzo filmowa, jakby skonstruowana wg wzorców kina, co znakomicie wyczuł i kilkakrotnie wykorzystał Andrzej Wajda.


oprowadza | Arkadiusz Bilecki
Politolog z wykształcenia, z zawodu zajmuje się słowem pisanym – był dziennikarzem, redaktorem i autorem reklam. W ECS od siedmiu lat pracuje w Dziale Promocji i PR.
Wspólnie z przyjaciółmi z Klubu Miłośników Stawki napisał przewodnik po Polsce śladami Hansa Klossa, agenta J-23 z hitowego serialu. Za Zygmuntem Kałużyńskim uważa kino za najbardziej demokratyczną sztukę – w ciemnościach sali kinowej wszyscy są sobie równi.

→ rezerwacja miejsc
 

3 listopada 2019 | PATRIOTYZM
Patriotyzm, o którym opowiadamy na wystawie stałej ECS, to w znakomitej większości solidarność z drugim człowiekiem, członkami wspólnoty, z ojczyzną. To solidarność ze zwolnionym z pracy, prześladowanym, aresztowanym czy poniżonym. Taki patriotyzm zrodzony z solidarności wyzwala potencjał do zmiany, rodzi kulturę pokojowych przemian, a w efekcie potrzebę porozumienia i pojednania. Poprzez pokazywanie i promowanie na wystawie osiągnięć bohaterów walczących z systemem komunistycznym o prawa człowieka i godność robotnika, przywracamy dumę z naszego największego sukcesu – pokojowej rewolucji Solidarności. Ta duma właśnie, wolna od przesądów, ksenofobii, szowinizmu, niechęci do innego, staje się elementem nowego patriotyzmu. Z okazji zbliżającego się święta niepodległości zapraszamy na spacer po wystawie stałej śladami wydarzeń, w których patriotyczne uniesienia odegrały kluczową rolę w polskiej drodze do wolności.
oprowadza | Konrad Knoch
Doktor nauk historycznych, pracownik Działu Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Kierował pracą zespołu tworzącego wystawę stałą ECS. Redaktor sekcji tematycznej „Historia mediów i dziennikarstwa” w czasopiśmie „Media. Biznes. Kultura”. Przygotował m.in. prace pod tytułem «Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Region Gdańsk w latach 1982–1989», opublikowaną w książce pod red. A. Friszkego „Solidarność podziemna 1981–1989” (2006) oraz „Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979–1990”, książkę nagrodzoną w konkursie na najlepszy debiut historyczny (2012). Autor artykułów poruszających problematykę prasy niezależnej i oficjalnej w PRL, biogramów działaczy opozycji, dokumentuje działania podziemnych wydawców.


→ rezerwacja miejsc