Kultura Paryska - zestawienie tematyczne

Wielu Polaków, którzy po II wojnie światowej nie mogli powrócić do rządzonej przez komunistów Polski, zaczęło organizować życie polityczne i kulturalne na emigracji. Staraniem Jerzego Giedroycia utworzono Instytut Literacki, który znalazł swoją siedzibę w podparyskim Maisons-Laffitte. Instytut prowadził ożywioną działalność wydawniczą i społeczno-polityczną. Jego głównym medium stał się miesięcznik "Kultura", który ukazywał się w latach 1947-2000. "Kultura" była najważniejszym głosem polskiej emigracji, stanowiła przestrzeń wymiany myśli i poglądów, ścierania się idei i koncepcji.

Prezentowane zestawienie obejmuje wybór kilkunastu publikacji i zasobów dotyczących działalności Jerzego Giedroycia oraz Instytutu Literackiego.


Legenda:

- KSIĄŻKA TRADYCYJNA

  - STRONA INTERNETOWA

- NAGRANIE AUDIO

- FILM


 
Stanisław Mancewicz (red.) (2014):

Kultura Paryska. Portal.

Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura", dostępne na stronie internetowej: http://www.kulturaparyska.com/ w dniu 2018-08-03.

Portal internetowy prowadzony przez Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura, poświęcony historii i dorobkowi Instytutu Literackiego... ...czytaj dalej
 
Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura":

Kultura Paryska. Repozytorium.

Le Mesnil-le-Roi (Francja), dostępne na stronie internetowej: http://repo.kulturaparyska.com/#/ w dniu 2017-08-03.

Repozytorium stanowi uzupełnienie portalu Kultura Paryska. Korzystanie z repozytorium możliwe jest jedynie po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna... ...czytaj dalej
Dostęp on-line:  Dostęp on-line: 
 
Agnieszka Holland;
Andrzej Wolski (1985):

Kultura.

KONTAKT. Polska.

Historia Instytutu Literackiego w Maisons-Lafitte pod Paryżem, wydawcy miesięcznika „Kultura”, „Zeszytów Historycznych”. Twórcy Kultury: Jerzy Giedroyc, Józef Czapski, Gustawa Herling-Grudziński, Zofia Hertz opowiadają o ... ...czytaj dalej

 
Anna Bernhardt (2010):

Jerzy Giedroyc, "Kultura" paryska, Instytut Literacki w programach RFI. - archiwa sekcji polskiej RFI.

Radio France Internationale, dostępne na stronie internetowej: http://www1.rfi.fr/actupl/pages/001/page_21.asp, ostatnia aktualizacja 2011-01-05.

Audycje rocznicowe, reportaże, wywiady z samym Redaktorem i z osobami związanymi z legendarnym ośrodkiem emigracji polskiej w podparyskiej miejscowości - Maisons-Laffitte.
Zamieszczone audycje są tylko wyborem. Wszystkie programy RFI związane z Instytutem Literackim mają być dostępne po zakończeniu archiwizacji zbiorów sekcji polskiej RFI.
Dostęp on-line: 
Dostęp do nagrań: 
 
Giedroyc, Jerzy;
Pomian, Krzysztof (oprac.) (2006):
Autobiografia na cztery ręce.
Wyd. 4. Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.


Jerzy Giedroyc miał niezwykle bogate życie. Uczestniczył w wydarzeniach o znaczeniu historycznym, spotykał się z czołowymi polskimi politykami i pisarzami, a jego własne dzieło: "Bunt Młodych", a później "Kultura" i... ...czytaj dalej
 
Grochowska, Magdalena. (2009):

Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu.

Warszawa: Świat Książki (Autorytety).


Epicko zakrojona opowieść o Jerzym Giedroycu, jego pokoleniu i formacji intelektualnej, Instytucie Literackim i "Kulturze". Magdalena Grochowska pasjonująco pisze o sile promieniowania paryskiego miesięcznika i gronie jego twórców... ...czytaj dalej 
Książka w katalogu:  Książka w katalogu: 
 
Hertz, Zofia;
Chruślińska, Iza. (2003):
Była raz Kultura… Rozmowy z Zofią Hertz.
Wyd. 2 popr. i rozsz. Lublin, [Warszawa]: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.


Zdumiewająca Zosia Hertz, główna, po Jerzym Giedroyciu, postać paryskiej Kultury, zdecydowała się coś powiedzieć o swoim życiu, które od dziesiątków lat stanowi część dziejów tej niezwykłej, historycznej już instytucji... ...czytaj dalej
 
Hofman, Iwona. (2003):

Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej "Kultury".

Rozprawa habilitacyjna. Poznań, Wrocław: Wydaw. Forum Naukowe; Passat - Paweł Pietrzyk.

Książka ilustruje ponad 50-letni wysiłek "Kultury" (z wyłączeniem "Zeszytów Historycznych") w dziele realizacji projektów budowy dobrosąsiedzkich stosunków z Ukrainą, Litwą i Białorusią. W pierwszej części przedstawia genezę linii wschodniej "Kultury" oraz... ...czytaj dalej
Książka w katalogu: 
Książka w katalogu: 
 
Hofman, Iwona. (2009):

Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni paryskiej "Kultury".

Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.


Analiza publicystyki paryskiej "Kultury" w segmencie dotyczącym stosunków polsko-niemieckich stanowi dopełnienie badań nad koncepcjami politycznymi pisma. Jerzy Giedroyc miał głębokie przekonanie o wadze tego problemu w kontekście procesów jednoczenia Europy oraz prognozowanych ruchów niepodległościowych w ZSRR... ...czytaj dalej
 
Kaliski, Bartosz (2014):
Kurierzy wolnego słowa. (Paryż - Praga - Warszawa 1968-1970).

Warszawa: Instytut Historii PAN, dostępne na stronie internetowej:
http://rcin.org.pl/ihpan/publication/81928.


Książka Bartosza Kaliskiego Kurierzy wolnego słowa (Paryż – Praga – Warszawa 1968–1970) traktuje o rozpracowaniu przez Służbę Bezpieczeństwa tzw. emisariuszy „Kultury” – grupy młodych ludzi, częściowo studentów, współpracujących z Jerzym Giedroyciem w akcji zdobywania tekstów publicystycznych i dokumentów celem przemycenia ich przez Tatry i Czechosłowację do Francji... ...czytaj dalej
Książka w katalogu:  Książka w katalogu: 
 
Kerski, Basil (oprac.);
Kowalczyk, Andrzej Stanisław (oprac.) (2007):
Realiści z wyobraźnią. Kultura 1976-2000 : wybór tekstów.
[T.] 1-2. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.


Pod względem chronologicznym antologia jest kontynuacją Wizji Polski na łamach "Kultury" 1947-1976" opracowanej przez Grażynę Pomian. Jej formuła jest jednak inna: ukazuje "Kulturę" jako pismo podejmujące najważniejsze problemy polityczne i społeczne w wymiarze globalnym... ...czytaj dalej
 
Kłoczowski, Jerzy (red.);
Gil, Andrzej (red.);
Jasina, Łukasz (red.) (2007):

Aktualność przesłania paryskiej "Kultury" w dzisiejszej Europie. Zbiór studiów.

Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 23).

Oddajemy do rąk Czytelnika tom studiów i refleksji nad dziełem Jerzego Giedroycia i paryskiej "Kultury", poświęcony aktualnym w naszych czasach sprawom międzynarodowym: miejscu Polski i jej sąsiadów w Europie... ...czytaj dalej
Książka w katalogu: 
Książka w katalogu: 
 
Korek, Janusz (2008):
Paradoksy paryskiej "Kultury". Styl i tradycje myślenia politycznego.
Wyd. 3 zm. i uzup. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2655).
 
Monografia przedstawia genezę i ewolucję poglądów politycznych zespołu paryskiej „Kultury” w okresie od 1947 do 1980 roku. To już trzecie wydanie, zmienione kompozycyjnie, uaktualnione i poszerzone... ...czytaj dalej
 
Kowalczyk, Andrzej Stanisław (cop. 2014):

Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim.
T. 1-2. Warszawa: Towarzystwo "Więź" (Biblioteka "Więzi", t. 304).


Historyczna, literaturoznawcza i politologiczna książka A. St. Kowalczyka opowiada o początkach i rozkwitaniu „Kultury”, autor łączy dwa poziomy zazwyczaj rozbieżnych relacji − poziom historycznoliterackiego wywodu, niezwykle precyzyjnego, źródłowego, i poziom pamiętnika... ...czytaj dalej
Książka w katalogu:  Książka w katalogu: 
 
Mieroszewski, Juliusz;
Habielski, Rafał (oprac.) (2012):
Listy z Wyspy. ABC polityki "Kultury".
Paryż, Kraków, Warszawa: Instytut Literacki Kultura; Instytut Książki. Dział Wydawnictw (W Kręgu Paryskiej "Kultury").

Wybór tekstów Juliusza Mieroszewskiego, które ukazywały się na łamach paryskiej „Kultury”. Teksty te przybliżają sposoby politycznego myślenia środowiska „Kultury”, geopolitykę pisma i wizję przyszłej Polski... ...czytaj dalej
 
Pomian, Grażyna (oprac.). (1999):
Wizja Polski na łamach "Kultury" 1947-1976.
[T.] 1-2. Lublin: Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.


Stare roczniki "Kultury", z których artykuły znajdują się w niniejszej antologii, są uzupełniającym, lecz niezbędnym źródłem informacji o społeczeństwie polskim okresu triumfującego totalitaryzmu, nadziei październikowych, letargu gomułkowskiego i schyłkowego okresu komunizmu... ...czytaj dalej
Książka w katalogu: 
Książka w katalogu: 
 
Toruńczyk, Barbara (2006):
Rozmowy w Maisons-Laffitte, 1981.
Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich (Zeszyty).

Rozmowom w Maisons-Laffitte od początku zamierzałam nadać charakter dokumentu. [...] Chciałam, aby przetrwała ta ulotna chwila, kiedy Jerzy Giedroyc się otwiera, żartuje, jest serdeczny, żeby za chwilę zastygnąć w pozie, porównywanej do pomnikowej... ...czytaj dalej
 
Tyrchan, Mikołaj. (2011):

Paryska "Kultura" wobec konfliktów politycznych w Polsce (1976-1989).

Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.


W większości dotychczasowych opracowań poświęconych tematyce emigracyjnej akcentuje się olbrzymi wpływ środowiska skupionego wokół Instytutu oraz dwóch pism wydawanych przed Giedroycia... ...czytaj dalej
Książka w katalogu:  Książka w katalogu: