TYP: PORTAL TEMATYCZNY
KATEGORIA: KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE |
DOSTĘP: http://xj.popieluszko.pl/


Portal poświęcony życiu i działalności księdza Jerzego Popiełuszki. Przygotowany w formie graficznej wersji pokoju w mieszkaniu prywatnym księdza Jerzego. Każdy z przedmiotów odnosi się do określonego zagadnienia – wśród nich kalendarium życia, materiały edukacyjne dla nauczycieli (w tym materiały źródłowe), nagrania czy wykaz publikacji.

UWAGA:
Strona została przygotowana w języku polskim i angielskim.
Strona nie jest aktualizowana od 2012 r.