17.01.2015

KONCERT NOWOROCZNY

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Usmysłowym, koło w Gdańsku
zaprasza na KONCERT NOWOROCZNY

ORKIESTRA VITA ACTIVA
dyrygent Mirosława Lipińska

z udziałem Chóru Festiwalowego Szkoły Wyższej MUNDUS CANTAT
dyrygent Wiktoria Batarowska

termin | 17 stycznia, sobota, godz. 12
miejsce | audytorium ECS, pl. Solidarności 1, wejście przez historyczną stoczniową Bramą nr 2
wstęp | wolny