04.06.2016

KOBIETY Z DRUŻYNY LECHA | spacery subiektywne

termin | 4 czerwca, sobota, godz. 12.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
parking podziemny | wjazd od ul. Nowomiejskiej
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | wolny → REZERWACJA MIEJSC: xxxx / od 23 maja

Czy znacie historię DRUŻYNY LECHA? Tak nazwano kandydatów do Sejmu i Senatu z solidarnościowej listy w pierwszych częściowo wolnych wyborach w czerwcu 1989 roku. DRUŻYNA LECH to nie tylko odwołanie do lidera opozycji, ale i projekt marketingowy, jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Lwia część z 261 kandydatów reklamowała się na afiszach ramię w ramię z Lechem Wałęsą.
Entuzjazm był wielki, ale rozum nakazywał rozsądek. Kiedy w ramach kampanii wyborczej Lech Wałęsa przyjechał do Bielska-Białej mówił – jak wspomina kandydatka do Sejmu Grażyna Staniszewska – że dobrze będzie, jak opozycji uda się zdobyć 30 proc. miejsc w parlamencie. Tymczasem opozycja zdobyła niemal 100 proc. – wprowadzając 260 na 261 kandydatów!
Ile było kobiet w DRUŻYNIE LECHA? Garstka – tylko 22.
Z okazji 27 roczni pierwszych częściowo wolnych wyborów zapraszamy na spacery subiektywne, podczas których śladami swoich wspomnień po wystawie stałej gości oprowadzą właśnie trzy KOBIETY Z DRUŻYNY LECHA.
Zapraszamy, tego nie dowiecie się na lekcjach historii i nie przeczytacie w książkach.
Archiwum ECS posiada największy w Polsce zbiór plakatów DRUŻYNY LECHA. Więcej o tej historii – kto wymyślił akcję plakatową DRUŻYNY LECHA, jak zorganizowano akcję fotograficzną i jak radzono sobie z identyfikacją tak wielu kandydatów w dobie bez Internetu… – czytaj tu.

godz. 11.00
oprowadza: Grażyna Staniszewska
Wiecowała już w 1968 roku, kiedy komunistyczna władza zdjęła z afisza „Dziady” w reż. Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym wróciła do rodzinnej Bielska-Białej. Była m.in. nauczycielka języka polskiego i kierowniczką domu kultury. Zaraz po Sierpniu ’80 zaczęła organizować lokalne struktury Solidarności bielskich pracowników kultury. W stanie wojennym internowana. Współpracowała z prasą podziemną, organizowała druk i sieć kolportażu. Podczas obrad Okrągłego Stołu była jedyną kobietą w reprezentacji opozycji.
W wyborcach czerwcowych 1989 roku startowała jako kandydatka DRUŻYNY LECHA z okręg wyborczego w Bielsko-Białej.

godz. 12.00
oprowadza: Barbara Labuda
Romanistka z doktoratem. Już w latach 70. współpracowała z Komitetem Obrony Robotników, uczestniczyła w wykładach Uniwersytetu Latającego. Po Sierpniu ’80 działaczka Solidarności, m.in. doradzała Międzyzakładowemu Komitetowi Związkowemu i kierowała Wszechnicą Związkową. Ukrywała się w stanie wojennym, ostatecznie została aresztowana i skazana na 1,5 roku więzienia. Redaktor naczelna podziemnego pisma „Region”.
W wyborcach czerwcowych 1989 roku startowała jako kandydatka DRUŻYNY LECHA z okręg wyborczego Wrocław-Fabryczna.

godz. 13.00
oprowadza: Olga Krzyżanowska
Córka legendarnego komendanta AK na Wileńszczyźnie – gen. Aleksandra „Wilka” Krzyżanowskiego i lekarki, komendantki szpitala w Powstaniu Warszawskim – Janiny Krzyżanowskiej „Josek”. W czasie okupacji była żołnierzem Szarych Szeregów. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, pracowała m.in. w Szpitalu Powiatowym w Pucku, w gdańskiej Akademii Medycznej i kierowała poradnią chorób zawodowych Wojewódzkiej Przychodni Przemysłowej w Gdańsku. Po Sierpniu ’80 wstąpiła do Solidarności, była m.in. członkinią Komisji Krajowej Koordynacyjnej Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”.
W wyborcach czerwcowych 1989 roku startowała jako kandydatka DRUŻYNY LECHA z okręg wyborczego w Tczewie.
▪ Olga Krzyżanowska nie miała zdjęcia wyborczego z Lechem Wałęsą, bo z powodów zdrowotnych nie dotarła na sesje fotograficzną. W kampanii m.in. posługiwała się zdjęciem rodzinnym, jakie powstało na podwórku jej domu z udziałem córki i jej męża oraz wnuczki. Pomysłodawcą i realizatorem promocji kandydatów z województwa gdańskiego w otoczeniu rodziny był fotoreporter z Sopotu Jerzy L. Pękalski.