KOLĘDOWANIE W ECS

Każdego roku do ogrodu zimowego ECS zapraszamy całe rodziny na śpiewanie kolęd i pastorałek. Każdy dostaje śpiewnik, uczymy się nowych pieśni. Tradycją stało się, że każdego roku kolędowanie ma inny temat przewodni. Zaczęliśmy od wspomnienia Wigilii internowanych w stanie wojennym i ich rodzin, gdy puste miejsce przy stole nabrało szczególnego znaczenia (2015). Potem o zwyczajach świątecznych opowiadali przychodźcy, którzy w Gdańsku znaleźli nowy dom (2016). W kolejnym roku przywoływaliśmy akcje, które są dowodem świątecznej solidarności – i to nie te wielkie, ogólnopolskie, o długiej tradycji i świetnej promocji, ale te, które narodziły się lokalnie (2017). A ostatnio opowiadaliśmy o dwóch polskich Wigiliach w wolności po latach niewoli – 1918 i 1989 (2018). W 2019 roku – gdy będziemy świętować 30 rocznicę pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów, do których drogę utorowały obrady Okrągłego Stołu – bohaterem wieczoru był stół.

Radości podczas kolędowania jest wiele, bo goście dzielą się na przykład na dwa chóry, pań i panów. W repertuarze tradycyjne kolędy, współczesne i nowe utwory, których naukę wspiera chór ECS – pracownicy, współpracownicy, rodziny, przyjaciele oraz przewodnicy i wolontariusze, których na co dzień można spotkać w ECS.
– Europejskie Centrum Solidarności powstało nie tylko po to, aby upamiętniać pokojową rewolucję Solidarności, ale też po to, żeby odnawiać wielki kapitał społeczny, jaki narodził się w Polakach w Sierpniu ’80 – mówi Basil Kerski, dyrektor ECS. – Dobrze, że w duchu Bożego Narodzenia ożywają w ludziach tamte dobre energie.

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
 

Poprzednie edycje
5 KOLĘDOWANIE W ECS  12/01/2019
4 KOLĘDOWANIE W ECS  13/01/2018
3 KOLĘDOWANIE W ECS  14/01/2017
2 KOLĘDOWANIE W ECS  16/01/2016
1 KOLĘDOWANIE W ECS  10/01/2015