ZBIÓRKA PAMIĄTEK

termin | 30 sierpnia 2015, niedziela / godz. 10.00–17.00
miejsce | ECS, Museum Store

Chcemy zgromadzić najpełniejszy materiał dokumentujący opór społeczny wobec władzy komunistycznej w latach 1970–1989. Wdzięczni będziemy za każdy dar.

Archiwizujemy dokumenty krajowe, organizacji zagranicznych oraz osób prywatnych wspierających Solidarność, plakaty i ulotki, prasę i publikacje drugiego obiegu wydawniczego, znaczki i karty okolicznościowe, sztukę opozycyjną. Zbieramy fotografie i nagrania filmowe. Gromadzimy książki.
Interesują nas pamiątki materialne – transparenty, urządzenia podsłuchowe czy podziemna poligrafia.
Zaledwie niewielka część zbiorów jest prezentowana na wystawie stałej. Część wykorzystujemy podczas ekspozycji czasowych. Pozostałe zaś na co dzień są dostępne dla naszych gości prowadzących badania naukowe, przygotowujących wystawy i zajęcia edukacyjne, piszących prace czy realizujących filmy na tematy związane z najnowszą historią Polski.

ZBIORY ECS LICZĄ
130 metrów bieżących archiwaliów
ok. 45 000 zdjęć
19 600 minuty filmów archiwalnych
13 280 minuty materiałów fonograficznych
ok. 1400 godzin wywiadów z opozycjonistami
22 000 książek, w tym 5000 wydawnictw drugoobiegowych i emigracyjnych

→ POWRÓT DO PROGRAMU WYDARZENIA

Patronem 1 urodzin budynku ECS jest RADIO GDAŃSK