AKADEMIA SOLIDARNOŚCI

Akademia Solidarności to międzynarodowy projekt, którego celem jest inspirowanie i wspieranie w rozwoju młodych elit intelektualnych Europy. Tytuł projektu nawiązuje do ruchu społecznego Solidarność i pokojowych przemian społeczno-politycznych, które miały miejsce w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W nich bowiem możemy odnaleźć inspiracje do rozwiązywania problemów współczesnego świata.
 
Warsztaty i zadania, z którymi mierzą się uczestnicy/czki projektu są zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Uczestnicy/uczestniczki mają możliwość pracowania w dużym międzynarodowym zespole, w mniejszych grupach eksperckich oraz indywidualnie pod okiem trenera. Rezultatem warsztatów są przygotowane przez uczestników pod okiem ekspertów: publikacja oraz publiczna debata/dyskusja panelowa. Językiem wykładowym Akademii jest język angielski.
 
Jednym z głównych celów projektu jest stworzenie programu absolwenckiego Akademii Solidarności, który pozwala uczestnikom utrzymać ze sobą kontakt i zaangażować się wspólnie w kolejne projekty. Dlatego też w asystentami i facylitatorami są zawsze uczestnicy/czki poprzednich edycji. Ponadto, absolwenci Akademii Solidarności stale publikują swoje artykuły, recenzje, opinie, analizy polityczne i raporty na łamach dwumiesięcznika New Eastern Europe oraz Eastbook.eu. Absolwenci są również swoistymi ambasadorami projektu w swoich krajach. Podejmują lokalne inicjatywy w duchu Akademii Solidarności, popularyzują ją w swoich środowiskach i pomagają organizatorom w kontaktach z przedstawicielami swoich państw.
 
Dotychczas odbyło się dziesięć edycji projektu Akademia Solidarności, w których wzięło udział łącznie ponad 300 uczestników. Pierwsze 8 edycji miały nieco inną formułę. W 2013 r. partnerstwo realizujące projekt podjęło decyzję o zmianie jego profilu. Ewaluacja ostatnich dwóch edycji wykazała, że warto kontynuować obrany kierunek.
 
 Ustanowienie limitu 16 uczestników umożliwiło indywidualne podejście do każdego z nich i podmiotową relację z organizatorami. Dzięki temu powstała sieć networkingowa, oparta na zaangażowaniu wszystkich jej członków. Wszyscy uczestnicy projektu mieli okazję dobrze poznać się wzajemnie i wymienić doświadczeniami. Mała grupa umożliwia także bardziej warsztatowy charakter zajęć, który wzmacnia prawdziwą wymianę myśli i doświadczeń. Zyskują na tym wszystkie osoby zaangażowane w projekt, od uczestników, przez prowadzących i facylitatorów, na organizatorach kończąc. Organizatorzy dbają także o wspólne poznanie się uczestników różnych edycji. Przykładem tego typu działań było zaproszenie absolwentów wszystkich roczników na siostrzane projekty Akademii Solidarności: W maju 2015 r. wybrani absolwenci edycji 2013 i 2014 tworzyli biuro prasowe Forum Refleksji Europejskiej „Europa z widokiem na przyszłość”.

Każda edycja Akademii Solidarności posiada określony temat przewodni. W roku 2013 było to Partnerstwo Wschodnie, zaś w 2014 ukraiński kryzys. Tegoroczna edycja poświęcona była relacjom polsko-rosyjskim w kontekście Małego Ruchu Granicznego pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim a częścią Województwa Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego. Natomiast edycja w 2016 r. dotyczyć będzie relacji w Grupie Wyszehradzkiej.
 
Akademia Solidarności 2015 była współfinansowana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
 
 
Akademia Solidarności 2016 jest współfinansowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

 

koordynatorzy projektu | Anna Fedas, specjalista ds. edukacji obywatelskiej, e-mail: a.fedas@ecs.gda.pl, Kacper Dziekan, specjalista ds. projektów europejskich, e-mail: k.dziekan@ecs.gda.pl
kontakt | academy@solidarity.org.pl
 

AKADEMIA SOLIDARNOŚCI

fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS