Zespół

 
    Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
tel.: 58 772 40 00
fax.: 58 772 42 92
e-mail: ecs@ecs.gda.pl
   
  Basil Kerski
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
  Patrycja Medowska
zastępca dyrektora | Wydział Kultury Obywatelskiej
tel.: 58 772 40 00
e-mail: p.medowska@ecs.gda.pl
  Jacek Kołtan
zastępca dyrektora | Wydział Myśli Społecznej
tel.: 58 772 40 00
e-mail: j.koltan@ecs.gda.pl
  Daniel Adamski
pełnomocnik dyrektora | Wydział Zarządzania Majątkiem
tel.: 58 772 40 00
e-mail: d.adamski@ecs.gda.pl
  Marta Kwaśnik
kierownik – główna księgowa | Wydział Finansowy
tel.: 58 772 40 00
e-mail: m.kwasnik@ecs.gda.pl
  Magdalena Mistat
kierownik | Dział Promocji i PR
tel.: 58 772 40 00
e-mail: m.mistat@ecs.gda.pl