INAUGURACJA INKUBATORA SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE

termin | 26 sierpnia 2017, sobota, godz. 9.00–17.00
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | ECS, III piętro

Tego dnia o pokojowych i solidarych rozwiązaniach dla świata dyskutowali aktywiści z całej Polski. Dwudziestu współdziałających na stałe z ECS społeczników zaprosiło do Gdańska dwudziestu społeczników z całej Polski, których zawsze chcieli poznać, bo widzą w nich autorytety. Dwadzieścia miejsc pozostało dla tych, którzy zgłosili swoje zainteresowanie w wolnym naborze.
Podczas całodniowego intensywnego programu poznaliśmy się wzajemnie, dzieliliśmy doświadczeniami, inspirowaliśmy i planowaliśmy wspólne działania. Debatę społeczników podpatrywali artyści, twórczo ją dokumentując. Owocem spotkania będzie pierwszy numer „Zeszytu Solidarność Codziennie”, w którym zbierzemy materiały z dyskusji, rekomendacje, wywiady i wrażenia z otwarcia.
Wydarzeniu towarzyszył wernisaż wystawy fotografii o aktywistkach z Gdańska, autorstwa gdańskiej artystki Kamili Chomicz.

→ sprawdź PROGRAM INAUGURACJI INKUBATORA SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE

→ powrót do strony głównej SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE