WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

Encyklopedia Solidarności

TYP: PORTAL TEMATYCZNY
KATEGORIA: HISTORIA "SOLIDARNOŚCI"
DOSTĘP: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/Encyklopedia Solidarności jest w tej chwili największą bazą wiedzy o opozycji demokratycznej w PRL z lat 1976-1989.

Projekt przygotowany jest przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Pokolenie. Jest internetową, stale aktualizowaną i uzupełnianą wersją „Encyklopedii Solidarności” wydanej przez Oficynę Volumen.

Encyklopedia Solidarności obejmuje około 4800 biogramów i 1800 haseł przedmiotowych.
 
Hasła w bazie podzielone są na biogramy działaczy opozycji i Solidarności, struktury organizacji opozycyjnych i związkowych, wydarzenia, kalendarium oraz hasła dotyczące prasy podziemnej. Dla wygody użytkownika po lewej stronie ekranu zamieszczono wyszukiwarkę. Hasła w ujęciu problemowym (np. Ludzie podziemnych wydawnictw) znajdują się jeszcze w opracowaniu.
 
Uzupełnieniem bazy jest Repozytorium Encyklopedii Solidarności, na którym zamieszczone są zdjęcia blisko 1200 osób, a także archiwalia – w tym skany banknotów, druków zwartych, kalendarzy, kopert, plakatów, prasy, pocztówek oraz znaczków. Na uwagę zasługują również digitalizowane na bieżąco wydawnictwa zwarte(w chwili obecnej udostępniono 120 tytułów).  Zasób dostępny jest na stronie internetowej: http://repozytorium.encysol.pl

Portal postanowił zamieścić również tzw. dodatki – czyli opracowania oraz materiały źródłowe, mogące służyć w zgłębianiu konkretnych zagadnień. Są to:
RELACJE- zapisy świadectw poszczególnych świadków wydarzeń, uporządkowane alfabetycznie wg nazwiska autora relacji;
WIRTUALNA CZYTELNIA BIBUŁY – której celem jest prezentacja zdigitalizowanych pism, gazetek i biuletynów ukazujących się poza cenzurą w latach 1976-1989. Zasób przeglądać można wg katalogów alfabetycznych – tytułowego oraz regionalnego.