ECS wśród PRZYJACIÓŁ A-EKSPERYMENTU

Uczestnicy nowatorskiego projektu adresowanego do dzieci z autyzmem odbyli warsztaty edukacyjne w Europejskim Centrum Solidarności. Już zapowiadają kolejną wizytę, bo przestrzeń Wydziału Zabaw sprawdziła się doskonale. Dziękujemy za tytuł PRZYJACIEL A-EKSPERYMENTU i zapraszamy również inne placówki.

ECS jest drugą instytucją kultury w Gdańsku – po Muzeum Archeologicznym – do której na warsztaty edukacyjne przyszły dwie klasy, w których realizowany jest projekt „Model edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Projekt to efekt współpracy Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku wraz z Fundacją Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD) w Gdańsku.
– Innowacyjność nowego projektu polega na modyfikacji warunków i organizacji nauczania z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów z autyzmem oraz sukcesywne włączanie do grupy rówieśniczej – podkreśla Kamil Gajewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 69.
Zajęcia odbyły się w Wydziale Zabaw – przestrzeni dla dzieci do 10 roku życia, oryginalnej i interaktywnej.
– Wszystkie stanowiska na Wydziale Zabaw zaprojektowane są w taki sposób, aby uczestnicy pomagali sobie nawzajem. Młodzi uczyli się więc współpracy i współdziałania – mówi Agnieszka Piórkowska, szefowa Działu Projektów Edukacyjnych ECS.
Wspólne spędzanie czasu w nowych przestrzeniach to dla dzieci z autyzmem bardzo ważny trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Dla ich rówieśników to przyjemny czas wspólnej nauki i zabawy, ale też lekcja tolerancji i akceptacji.
Małgorzata Wokacz-Zaborowska z Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD) nie kryła zadowolenia z efektów wizyty w Wydziale Zabaw.
– Pierwsze spotkanie pokazało, że jest to zdecydowanie miejsce przyjazne uczniom z autyzmem. Mamy nadzieję, że będzie to wspaniały przykład dla kolejnych instytucji do otwierania się na takich gości i jednocześnie zachęta do wizyty w ECS dla grup z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podkreśla Małgorzata Wokacz-Zaborowska.
Projekt „Model edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” doceniło Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyznając status eksperymentu pedagogicznego, realizowanego pod opieką naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Szkoła Podstawowa nr 69 i Fundacja IWRD budują krąg partnerów PRZYJACIÓŁ A-EKSPERYMENTU, którzy wspierać będą ten projekt w różnych aspektach. Do grona przyjaciół-instytucji, które udostępnią swoje przestrzenie i zasoby, tak aby dzieci mogły miło i kreatywnie spędzić czas – dołączyło ECS.
Po pierwszej wizycie, która odbyła się 23 stycznia 2018 roku, zaplanowano już kolejne spotkania w ECS z klasami ze Szkoły Podstawowej nr 69.

Więcej informacji o projekcie:

www.fundacja.iwrd.pl/nasze-dzialania/wspolpraca-ze-szkola-podstawowa
www.szkola69.cba.pl/eksperyment_pedagogiczny.php


fot. Archiwum ECS