27.09.2019

Dział Projektów Edukacyjnych | specjalista/spejalistka ds. edukacji

Dział Projektów Edukacyjnych | specjalista/specjalistka ds. edukacji

Poszukujemy osoby, której bliskie są wartości Solidarności i wspólnie z nami chciałaby inspirować młode pokolenie opowieścią o polskiej rewolucji i współtworzyć otwarte społeczeństwo obywatelskie.
Europejskie Centrum Solidarności prowadzi działalność edukacyjną – historyczną i obywatelską –
w oparciu o historię i etos ruchu społecznego Solidarność.


Wykaz zakresu zadań na stanowisku
• tworzenie programów edukacyjnych
• oprowadzanie po wystawie stałej, w tym w języku obcym (angielskim lub niemieckim)
• organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych o tematyce historycznej i obywatelskiej
• uczestnictwo w innych działaniach i projektach prowadzonych przez Dział Projektów Edukacyjnych, np. konferencjach, seminariach, szkoleniach

Od kandydatki/kandydata przystępującego do procesu rekrutacji oczekujemy
• wykształcenia humanistycznego (studia licencjackie lub magisterskie)
• doświadczenia w prowadzeniu i przygotowywaniu działań edukacyjnych, kulturalnych
• samodzielności w działaniu, bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności koordynacji
i realizacji równolegle kilku zadań
• umiejętności pracy w zespole (delegowanie zadań, nadzorowanie ich realizacji)
• umiejętności pracy pod presją czasu oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych
• gotowości do pracy w weekendy
• biegłej znajomości języków obcych w mowie i piśmie, w tym języka angielskiego lub/i niemieckiego

Dodatkowym atutem będzie
• wiedza na temat nowoczesnych metod animacyjnych oraz wykorzystania nowych technologii w działaniach edukacyjnych i kulturalnych

Oferujemy
• możliwość zdobywania doświadczenia w nowoczesnej instytucji kultury
• umowę o pracę na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia
• pracę w młodym zaangażowanym zespole
• możliwość rozwoju osobistego i zdobycia cennego doświadczenia

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego
CV i listu motywacyjnego z uwzględnieniem nazwy stanowiska w tytule maila, pod adres:
rekrutacja@ecs.gda.pl

na zgłoszenia czekamy do 27 września 2019

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Europejskie Centrum Solidarności, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.