WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

Czerwona dusza

reż. Jessica Gorter | produkcja: Holandia | 2017 | dokument | 1 godz. 30 min
język filmu: rosyjski + napisy po polsku
26 października | piątek | godz. 18.00


Czy Stalin był wielkim przywódcą, który uczynił z Rosji supermocarstwo? A może raczej bezwzględnym dyktatorem, odpowiedzialnym za śmierć milionów niewinnych ludzi? Dlaczego tak wielu Rosjan broni dziś Stalina, uznając go za wielkiego bohatera?

W filmie zwykli Rosjanie, zarówno młodzi, jak i starzy, otwarcie opowiadają o traumach zakorzenionych w brutalnej historii swego kraju. Ból przeplata się w tych opowieściach z dumą, a nostalgiczne historie o państwie kwitnącym w komunizmie kontrastują z bolesnymi wspomnieniami głodu, przemocy i zdrady. Nierzadko ta sprzeczność wyrażana jest przez jedną osobę...
W społeczeństwie rosyjskim rośnie dziś popularność Józefa Stalina i pragnienie poczucia jedności narodowej. Film pokazuje, jak radziecka przeszłość odcisnęła swoje piętno na historii Rosji, a także, jak aktualizuje się w postawach współczesnych mieszkańców tego kraju.

ROZMOWA PO FILMIE