WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details


TYP: PORTAL TEMATYCZNY
KATEGORIA: HISTORIA OPOZYCJI
DOSTĘP:

www.jozefczapski.pl

tylko polska wersja językowa

 

Portal tematyczny poświęcony życiu i twórczości Józefa Czapskiego (1896-1993), malarzowi, pisarzowi, eseiście, krytykowi i współzałożycielowi wraz z Jerzym Giedroyciem Instytutu Literackiego (początkowo z siedzibą w Rzymie, a następnie w Maisons-Laffitte pod Paryżem), stanowiącego centrum polityczno-kulturalne emigracji polskiej po II wojnie światowej o ogromnym oddziaływaniu na kraje zza „żelaznej kurtyny”, dzięki intensywnej działalności wydawniczej, w tym wydawaniu miesięcznika „Kultura”.
 
Pomysłodawczynią i właścicielką portalu jest badaczka twórczości Czapskiego – Elżbieta Skoczek.

Na prezentowanej stronie odnaleźć można nie tylko szczegóły dotyczące bogatego życia malarza (Kalendarium/Zbrodnia katyńska), ale także zapoznać się z jego twórczością malarską (Malarstwo) i pisarską (Dziennik/Napisał). Odkryjemy ponadto ulubionych autorów Czapskiego – Tołstoja, Dostojewskiego, Prousta czy Norwida (Ulubione książki) oraz poznamy pisarzy i poetów, z którymi się spotkał lub utrzymywał kontakt korespondencyjny (Gombrowicz, Miłosz, Białoszewski, Camus, Hering – w dziale: Spotkania z pisarzami).

Portal dokumentuje ponadto działalność Czapskiego w Instytucie Literackim (Wokół Czapskiego), gromadzi wspomnienia o nim (Rozmowy, Wspomnienia) oraz informacje na temat publikacji o tym wybitnym przedstawiciela kultury polskiej (Książki o Czapskim) oraz informuje na bieżąco o wydarzeniach i miejscach mających na celu upamiętnienie jego twórczości (Festiwal Józefa Czapskiego/Pawilon Józefa Czapskiego Kraków).

Portal jest na bieżąco aktualizowany.