City, Culture and Society


TYP: CZASOPISMO NAUKOWE
KATEGORIA: SOCJOLOGIA MIASTA
DOSTĘP: https://www.sciencedirect.com/journal/city-culture-and-society

XXI wiek został już obwołany stuleciem miast. Czasopismo CCS podejmuje tematykę związaną z zarządzaniem miastem w XXI wieku w perspektywie kulturowej kreatywności i społecznej integracji. Jego głównym celem jest promowanie pionierskich badań nad miastem XXI wieku oraz wspieranie lokalnych administracji miejskich, by z pomocą danych im narzędzi tworzyły wizje dostosowujące ośrodki miejskie do wyzwań nowego czasu. Czasopismo ma na celu wypracowanie nowego interdyscyplinarnego paradygmatu, stanowiącego podstawę dla rozwoju nowoczesnego miasta, odpowiadającego na wciąż zmieniające się potrzeby jego mieszkańców.

Tematy, które szczególnie interesują CCS, to:
• ekonomia miasta
• zarządzanie miastem
• kulturotwórcza rola miasta
• nowe technologie a kultura
• integracja społeczna
• zrównoważony rozwój społeczny
• kreatywność w urbanistyce


→ Więcej informacji