WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

BILETY
Sprzedaż biletów w kasach ECS i online wstrzymano do odwołania

Wystawa stała | Bilet na zwiedzanie wystawy stałej ECS, kupiony przed 12 marca 2020, zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty zakupu. Chcąc zrezygnować z biletu i otrzymać zwrot kosztów, wystarczy poinformować o tym online:
ksiegowosc@ecs.gda.pl
Wydział Zabaw | Bilet – kupiony przed 12 marca 2020 – na konkretny termin w marcu lub kwietniu 2020 można zwrócić, wystarczy poinformować online:
ksiegowosc@ecs.gda.pl