12.09.2019

Basil Kerski wiceprzewodniczącym Komitetu Akademickiego Domu Historii Europejskiej

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Komitetu Akademickiego Domu Historii Europejskiej w Brukseli / House of European History. W skład tego gremium wchodzą historycy i pracownicy muzeów o międzynarodowej renomie. Nadzorują placówkę i doradzają jej szefostwu w sprawach dotyczących historii i muzealnictwa.

Dom Historii Europejskiej to muzeum w ścisłym centrum Brukseli, ponad dwa lata temu otwarte z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, ale od niego niezależne. Prowadzi wystawę stałą, wystawy czasowe (aktualnie np. „Burzliwa młodość” o czterech pokoleniach Europejczyków), realizuje debaty i sympozja, badaczom udostępnia materiały naukowe. Ekspozycja stała koncentruje się na głównych zjawiskach i procesach, które ukształtowały współczesną Europę, oraz kładzie nacisk na różnorodność doświadczeń, świadomości i interpretacji. Dyrektorem placówki jest dr Constanze Itzel.
Komitet Akademicki powołuje Biuro Parlamentu Europejskiego. Kadencja Basila Kerskiego i pozostałych 11 członków Komitetu rozpocznie się 9 października 2019 roku. Basil Kerski nie jest pierwszym Polakiem związanym z Domem Historii Europejskiej. Niegdyś funkcję dyrektora naukowego pełnił prof. Krzysztof Pomian, w Radzie Nadzorczej zasiadał prof. Wojciech Roszkowski, a pracami Komitetu Akademickiego kierował prof. Włodzimierz Borodziej.fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS