Biblioteka Otwartej Nauki

TYP: REPOZYTORIUM
ZASÓB: publikacje naukowe na wolnych licencjach
DOSTĘP: http://bon.edu.pl/


Biblioteka Otwartej Nauki to projekt otwierania dostępu do publikacji naukowych z dziedzin nauk humanistycznych. Z jednej strony BON prezentuje książki naukowe udostępnione przez autorów ponownie na różnych licencjach Creative Commons. Z drugiej Biblioteka ma służyć promocji otwartego dostępu i wspierać autorów w otwieraniu swoich publikacji.
 
W BON udostępnione publikacje monograficzne i artykuły publikowane w dziełach zbiorowych z dziedzin humanistycznych. Użytkownicy mogą wykorzystywać publikacje zgodnie z licencją, którą wybiera autor.