Audioprzewodniki

Każdy gość wystawy stałej zostaje wyposażony w audioprzewodnik, który ułatwia i wzbogaca zwiedzanie. Koszt wypożyczenia audioprzewodnika wliczony jest w cenę biletu.

ŚCIEŻKA RODZINNA
3 wersje językowe
▪ polska
▪ angielska
▪ ukraińska

DLA DOROSŁYCH
10 wersji językowych
▪ polska
▪ angielska
▪ francuska
▪ hiszpańska
▪ niemiecka
▪ norweska
▪ rosyjska
▪ szwedzka
▪ ukraińska
▪ włoska

ŚCIEŻKA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU I WZROKU

▪ w polskim języku migowym
▪ audiodeskrypcja dla osób niedowidzących, 2 wersje językowe
▪ polska
▪ angielska