ARCHIWUM OD KUCHNI

termin | 1–2 i 4 czerwca, sobota – niedziela, wtorek, godz. 11.00, 13.00, 15.00
zbiórka | ECS, wykusz vis-à-vis baru (1 piętro)
wstęp | wolny

Różaniec i szachy z chleba, stemple wykonane z linoleum i obcasa od buta w obozie internowania, unikatowe wydawnictwa, powielacz z części do pralki Frania i stoczniowe hand made – zapraszamy na spacer po magazynach, które na co dzień są niedostępne dla gości ECS, to wielka gratka! Zasób, którym dysponujemy, powstał dzięki ofiarności licznych darczyńców.

Trzon kolekcji archiwalnej ECS stanowią pisma drugiego obiegu. Zbiory tworzą również egzemplarze Poczty Solidarności, unikatowe wydawnictwa z obozów internowania, a także interesująca kolekcja plakatów, ulotek oraz rysunków, które są graficznym komentarzem wydarzeń lat 1980–1989.
Fotografie analogowe oraz w zapisie cyfrowym tworzą odrębny zbiór w zasobie archiwum. Kolekcje fotograficzne budowane są w oparciu o dorobek autorski, który pozwala badaczom na poznawanie ikonografii wydarzeń i osób, oraz na badanie dorobku autorów dokumentujących historię Solidarności.
Bogatą i zróżnicowaną dokumentację w zasobie archiwum stanowią zbiory organizacji zachodnich wspierających Solidarność podczas stanu wojennego. Znajdują się wśród nich materiały z pięciu kontynentów, m.in. z Kanady, Australii, Norwegii i Francji.
Gromadzimy również pamiątki. To zbiór obiektów związanych z ruchem Solidarność oraz polską opozycją demokratyczną, które mają walor historyczny lub poznawczy, obrazują funkcjonowanie mechanizmów komunistycznego państwa polskiego.