23.06.2017

40 ROCZNICA POWSTANIA ROPCiO | spotkanie

termin | 23 czerwca, piątek, godz. 17.30
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Różne strategie walki z komunizmem, współpraca wielu organizacji, wspólny wkład w powstanie i rozwój Solidarności – w 40 rocznicę powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w ECS spotkają się liderzy tego ruchu.