UROCZYSTOŚCI SIERPNIOWE  W GDAŃSKU
informacje NSZZ "Solidarność", Region Gdański
ZAPROSZENIE (pdf)

31 sierpnia
Gdańsk
godz. 15.00 Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Sali „AKWEN” (m. in. wystąpienia gości; Wręczenie wyróżnień członkom opozycji solidarnościowej; Wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku).
godz. 17.00 – Msza Św. w Bazylice p.w. Św. Brygidy; złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. prałata H. Jankowskiego.
Po Mszy Św. przemarsz i złożenie kwiatów koło Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej

Planowane uroczystości i obchody:

13 sierpnia
godz. 10.00 Gniewino-Strzebielinek, Złożenie kwiatów w byłym miejscu internowania w Strzebielinku, Msza św., spotkanie (Org. Stowarzyszenie Strzebielinek)
godz. 9.00–13.00, Gdańsk, „Śladami strajku”, spacer po terenie historycznej Stoczni Gdańskiej oraz wystawie stałej ECS (od 11.00) z uczestnikami historycznych wydarzeń (org. Europejskie Centrum Solidarności)

14 sierpnia
3 święto Sali BHiP
godz. 18.00 wernisaż wystawy „Papier” (org. ECS),
godz. 19.30 Inauguracja festiwalu Solidarity of Arts – Muzyka dla pokoju – koncert Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Sali BHP (org. ECS),

15 sierpnia
Gdynia – Gdańsk
Międzynarodowy Maraton im. NSZZ „Solidarność” (start godz. 10.00)
godz. 9.30 złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana, godz. 10.00 – pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, godz. 10.30 - pod Pomnikiem Anny Walentynowicz, godz. 12.00 – udział we Mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Mariackiej (org. Stowarzyszenie Godność)

24 sierpnia
godz. 17.00, sala BHP, wręczenie Medali Wolności i Solidarności
(org. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek i Gdański Oddział IPN)

26 sierpnia
godz. 12.00-16.00 – Gdańsk, „Strefa Rodziny” - warsztaty z czerpania papieru, druku ulotek, itd. (org. ECS);
godz. 12.00-16.00 – Gdańsk, siedziba ECS, Wystawa prac Leszka Sobackiego „Znaki proste”, (org. ECS);

27 sierpnia
Kościerzyna
godz. 9.30 Msza św. dziękczynna w kościele p.w. Św. Trójcy – plac Jana Pawła II (org. Oddział NSZZ „S” w Kościerzynie)

30 sierpnia
Gdynia
godz. 18.00 złożenie kwiatów przy pomniku Ofiar Grudnia ‘70 przy rondzie Ofiar Grudnia 70 (przystanek SKM Gdynia Stocznia)
godz. 18.30 Sala Koncertowa Zarządu Portu Gdynia (ul. Rotterdamska)
Uroczysta gala wręczenia odznaczeń „Bohaterom Sierpnia 80 - Gdynia", spotkanie uczestników strajku sierpnia 1980 w Gdyni;

31 sierpnia
Gdynia
godz. 10.00 złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 (k. Urzędu Miasta, al. J. Piłsudskiego)

Gdańsk-Przymorze
godz. 13.00 – złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana; Gdańsk-Wrzeszcz, godz. 13.30 – złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Anny Walentynowicz (organizator: Stowarzyszenie Godność)

Gdańsk
godz. 14.00 – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą założycieli „Solidarności” oświatowej (ul. Osiek - Sekcja i „S” oświatowa w Gdańsku)

20 sierpnia - 7 września
plac Solidarności, Gdańsk
wystawa plenerowa poświęcona ś.p. Annie Walentynowicz (opis wystawy w wersji polsko-angielskiej, org. IPN Oddział w Gdańsku)

Katalog uroczystości i imprez nie jest zamknięty. Aktualne informacje są zamieszczane m. in. na stronie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego www.solidarnosc.gda.pl Komisji Krajowej: www.solidarnosc.org.pl Urzędu Miasta Gdańska www.gdansk.pl Urzędu Miasta Gdynia: www.gdynia.pl Fundacji Centrum Solidarności: www.fcs.org.pl Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku: www.ipn.gov.pl Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna: www.fundacja-pih.pl . Różne przedsięwzięcia proponuje Europejskie Centrum Solidarności: www.ecs.gda.pl - www.sierpiensolidarnosci.pl

Uwaga: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” organizuje uroczystości we współpracy z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz Wojewodą Pomorskim, Miastem Gdańsk, Miastem Gdynia, Europejskim Centrum Solidarności, Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku).

kontakt: Wojciech Książek
Prezydium Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S”
tel. 58 308 44 22
e-mail: wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl