Bilety

KASY


PAŹDZIERNIK — KWIECIEŃ
poniedziałek, środa – piątek | 10–16
sobota – niedziela | 10–17
wtorek | nieczynne


tel.: 58 772 41 12
BEZPIECZEŃSTWO. Wszystkie powierzchnie, których dotykają nasi goście – m.in. ławki, poręcze, klamki, obicia foteli, monitory na wystawie itd. – pokryte są powłoką fotokatalityczną, która zabija koronawirusa oraz inne wirusy, bakterie i grzyby. Preparat jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, a przy tym niewidoczny gołym okiem i nieodczuwalny podczas dotyku.
WYSTAWA STAŁA
CENY BILETÓW / zawiera opłatę za audioprzewodnik dla każdego zwiedzającego
bilet normalny / 25 zł
bilet ulgowy / 20 zł

bilety grupowe | 11–15 osób
bilet grupowy normalny / 23 zł
bilet grupowy ulgowy / 17 zł

bilet rodzinny | do 5 osób | 70 zł
przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej); upoważnia do wstępu 5 osób, w tym maksymalnie 2 osób dorosłych; dla każdego kolejnego dziecka należy kupić bilet grupowy

▪ posiadacz KARTY DUŻEJ RODZINY / 50 zł
▪ posiadacz KARTY DO KULTURY
bilet normalny / 20 zł
bilet ulgowy / 16 zł
▪ posiadacz KARTY TURYSTY
bilet normalny / 20 zł
bilet ulgowy / 16 zł
▪ posiadacz KARTY „MOJE MIASTO GDYNIA”
bilet normalny / 20 zł
bilet ulgowy / 16 zł


WÓZKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ ►►
Wózki dla osób dorosłych (2 sztuki) są dostępne bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji – zapytaj przy kasach.

BILET ULGOWY 
Przysługuje: 
▪ osobom fizycznym za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi, następującym osobom: uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych; studentom; osobom odbywającym studia doktoranckie; osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom; seniorom powyżej 65 roku życia


BILET BEZPŁATNY
 
Przysługuje:
▪ osobom fizycznym odznaczonym: Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, krzyżem Wolność i Solidarność, Medalem Wdzięczności oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
▪ sygnatariuszom Porozumień Sierpniowych 1980 roku z Gdańsk, Szczecina, Katowic i Jastrzębia Zdroju
▪ honorowym obywatelom Gdańska
▪ osobom posiadającym status pokrzywdzonego i status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
▪ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
▪ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
▪ dziennikarzom legitymującym się odpowiednim dokumentem
▪ dzieciom do lat siedmiu
▪ dzieciom z domów dziecka i ich opiekunom
▪ opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób)
▪ przewodnikom grup turystycznych
▪ posiadaczom Karty Polaka
▪ posiadaczom
Karty Mieszkańca Gdańska / jednorazowo
WYDZIAŁ ZABAW ►►
CENY BILETÓW
bilet normalny / 9 zł
bilet ulgowy / 5 zł

BILET ULGOWY
Przysługuje:
▪ dzieciom z niepełnosprawnościami
▪ posiadaczom kart dużej rodziny

BILET BEZPŁATNY
Przysługuje:
▪ dzieciom, które nie ukończyły drugiego roku życia
▪ jednemu opiekunowi grupy zorganizowanej
wystawa fotografii SIERPIEŃ ’80. BEZ STRACHU, ALE Z ROZWAGĄ ►►
sala wystaw czasowych → wstęp wolny
KWESTIE ORGANIZACYJNE
ZASADY ZWIEDZANIA WYSTAWY STAŁEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI W STANIE EPIDEMII ►►
ZASADY WAŻNOŚCI I ZWROTU BILETÓW NA WYSTAWĘ STAŁĄ W STANIE EPIDEMII ►►
ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI WSPÓLNYCH W BUDYNKU EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI W STANIE EPIDEMII ►►