KASY CZYNNE

21/05 — 30/06/2020
poniedziałek – środa | nieczynne
czwartek – piątek | 10–17
sobota – niedziela | 10–18

tel.: 58 772 41 12
WYSTAWA STAŁA
CENA SPECJALNA / zawiera opłatę za audioprzewodnik dla każdego zwiedzającego
bilet / 18 zł

GOŚCIE INDYWIDUALNI
 | do 10 osób
formy płatności / rekomendujemy płatność kartą płatniczą
audioprzewodnik / otrzymuje każda osoba, która zakupiła bilet
termin wykorzystania biletu / rok od daty zakupu (do 10 osób)

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
►►
dysponujemy wózkami inwalidzkimi / osoby mające trudności z poruszaniem się mogą skorzystać z wózka inwalidzkiego, który udostępniamy bezpłatnie, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie
asysta / może towarzyszyć gościowi podczas wizyty w ECS, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie

BILET BEZPŁATNY 
Przysługuje:
▪ osobom fizycznym odznaczonym: Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, krzyżem Wolność i Solidarność, Medalem Wdzięczności oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
▪ sygnatariuszom Porozumień Sierpniowych 1980 roku z Gdańsk, Szczecina, Katowic i Jastrzębia Zdroju
▪ honorowym obywatelom Gdańska
▪ osobom posiadającym status pokrzywdzonego i status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
▪ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
▪ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
▪ dziennikarzom legitymującym się odpowiednim dokumentem
▪ dzieciom do lat siedmiu
▪ dzieciom z domów dziecka i ich opiekunom
▪ opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób)
▪ przewodnikom grup turystycznych
▪ posiadaczom Karty Polaka
▪ posiadaczom Karty Mieszkańca Gdańska / jednorazowo
WYDZIAŁ ZABAW ►►
nieczynny
REGULAMIN ZWIEDZANIA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ►►