DZIEŃ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI | 38 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Po 18 dniach strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, do którego dołączali przedstawiciele kolejnych ok. 700 zakładów pracy z całej Polski, 31 sierpnia 1980 roku protestujący ogłosili zwycięstwo. W 2005 roku Sejm ustanowił 31 sierpnia świętem państwowym o nazwie DZIEŃ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI, aby upamiętnić historyczny zryw Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

31 sierpnia 1980 roku o godz. 17, w Sali BHP Stoczni Gdańskiej Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podpisał porozumienie z komisją rządową, którego postanowienia miały obowiązywać na terenie całego kraju.
– Mamy wreszcie niezależne samorządne związki zawodowe, mamy prawo do strajku, a następne prawa ustanowimy niedługo! – przywódca strajku Lech Wałęsa relacjonował wynik negocjacji tłumom zebranym po drugiej stornie stoczniowej Bramy nr 2.
Po ponad dwóch miesiącach Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność”. Organizacje związkowe powstały we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach poza Wojskiem Polskim i Milicją Obywatelską. Wkrótce Solidarność liczyła niemal 10 mln członków, co oznacza, że do związku przystąpiło 80 proc. pracowników państwowych zakładów pracy.

Radość pierwszych zdobytych wolności nie trwała długo. 13 grudnia 1981 roku, wraz z wprowadzeniem stanu wojennego, Solidarność została zawieszona, a w październiku następnego roku – zdelegalizowana. Opozycja na nowo była prześladowana.
Zwycięstwo strajku sierpniowego było jednak niezaprzeczalne, nie tylko dla Polaków, ale i dla obywateli innych krajów bloku wschodniego.
5 października 1983 roku Komitet Noblowski poinformował o nagrodzie dla Lecha Wałęsy, w uznaniu jego działań na rzecz wolności i demokracji w Polsce. W uzasadnieniu napisano, że „Komitet uznaje Wałęsę za wyraziciela tęsknoty za wolnością i pokojem [...]. W czasach, w których odprężenie i pokojowe rozwiązywanie konfliktów są bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej, wysiłek Wałęsy jest zarówno natchnieniem, jak i przykładem”.
Związek Solidarność został ponownie zarejestrowany dopiero w wyniku porozumień Okrągłego Stołu w kwietniu 1989 roku.
 

UWAGA! 31 sierpnia bilety na wystawę stałą ECS i do Wydziału Zabaw z okazji święta w promocyjnej cenie 1 zł! 

PROGRAM

UKWIECAMY STOCZNIOWĄ BRAMĘ NR 2 → więcej
/ 9.45
/ pl. Solidarności
/ wstęp wolny

SPACERY PO STOCZNI GDAŃSKIEJ
→ więcej
/ 10.30, 12.30, 14.30, 17.00
/ pl. Solidarności
/ wstęp wolny + rezerwacja miejsc 
W roli przewodników dawni pracownicy zakładu i historycy

SPACERY SUBIEKTYWNE PO WYSTAWIE STAŁEJ ECS → więcej
/ 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
/ ECS
/ bilet: 1 zł + rezerwacja miejsc 
W roli przewodników uczestnicy wydarzeń sprzed 38 lat

WARSZTATY RODZINNE → więcej
/ 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
/ ECS, Wydział Zabaw
/ bilet: 1 zł

BRAMA | PLENEROWA WYSTAWA FOTOGRAFII → więcej
/ czynna do końca sezonu
/ między historyczną stoczniową Bramą nr 2 a ECS
/ wstęp wolny