WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT 

STAN SUBKONTA ECS | aktualizacja 2 grudnia
3 508 947,81 zł


Szanowni Państwo, po dziesiątkach apeli osób prywatnych dotyczących deklaracji pomocy finansowej ECS, uruchomiliśmy subkonto, na które można dokonywać wpłat darowizn na rzecz realizacji programu obchodów rocznicy wyborów 1989 roku. Środki pochodzące z tych darowizn zostaną zagospodarowane przez ECS w sposób rzetelny i transparentny dla darczyńców.
Zachęcamy także do zwiedzania wystawy stałej, historię polskiej drogi do wolności można wciąż poznawać na nowo, a sprzedaż biletów jest jednym z głównych źródeł dochodów własnych instytucji.
Otrzymujemy również informacje, iż chcecie Państwo wpłacać darowizny na rzecz działalności ECS, stąd drugi dopisek „działalność ECS".
Dziękujemy!

Bank Polska Kasa Opieki SA
nr rachunku 75 1240 1268 1111 0010 8791 2761 z dopiskiem na przelewie „działalność ECS"

Wpłaty w obcej walucie numer IBAN rachunku – należy dodać PL przed nr rachunku kod BIC Banku Pekao SA to PKOPPLPW