podstawa prawna

Informację udostępniono: 27.04.2015 10:00
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2015 12:30

Europejskie Centrum Solidarności działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz 406).
  2. Umowy z 8 listopada 2007 w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Pomorskim, Miastem Gdańsk, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” i Fundację Centrum Solidarności.
  3. Statutu Europejskiego Centrum Solidarności