Kurs dla kandydatów na certyfikowanych przewodników
po Europejskim Centrum Solidarności
2018

NABÓR ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONY!


Jesteś przewodnikiem i chcesz poszerzyć swoją wiedzę?
Interesujesz się historią współczesną? 
Chcesz poznać pasjonującą historię Polski i Europy opowiedzianą w wyjątkowym miejscu? 
Dołącz do grona przewodników po Europejskim Centrum Solidarności!

Zapewniamy:
Bogaty i ciekawy program wykładów i warsztatów na terenie ECS i w przestrzeni postoczniowej
Specjalistyczną wiedzę obejmującą:
• aktualne ustalenia z zakresu najnowszej historii Polski i Europy
• nieznane archiwalia i pamiątki 
• najnowsze rozwiązania sztuki wystawienniczej
• wykwalifikowaną kadrę wykładowców

Szczegółowy PROGRAM KURSU PRZEWODNICKIEGO

TERMINY
zajęcia | 23 lutego – 10 marca 2018
egzamin końcowy | 23 marca 2018

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty
23 lutego, 2 marca, 9 marca, piątki, godz. 17.00–20.15 | 4 godziny (przerwa 18.30–18.45)
24 lutego, 3 marca, 10 marca, sobota, godz. 09.00–14.30 | 7 godzin (przerwa 12.00–12.15)

Egzamin jest dwuetapowy i obejmuje:
a)  część teoretyczną – test wiedzy
b) część praktyczną – egzamin, który odbędzie się na terenie Europejskiego Centrum Solidarności oraz na placu Solidarności i terenach postoczniowych.
Do egzaminu praktycznego przystąpią osoby, które przekroczyły próg 60 proc. dobrych odpowiedzi w teście wiedzy.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
a) ukończyła 18 lat
b) ma minimum wykształcenie średnie
c) złożyła stosowne dokumenty:
KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
• świadectwo potwierdzające zdobyte wykształcenie
d) pomyślnie odbyła rozmowę kwalifikacyjną
e) do  19 lutego 2018  dokonała opłaty w wysokości 300 zł na konto (Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, numer konta: PEKAO S.A. 45 1240 1268 1111 0010 1576 6350), wpisując w tytule: kurs przewodnicki ECS oraz imię i nazwisko kandydata. Potwierdzenia wpłaty należy przesłać na adres e-mailowy: przewodnicy@ecs.gda.pl.

Dokumenty należy przesyłać do 9 lutego 2018 pod adres e-mailowy: przewodnicy@ecs.gda.pl
. W przypadku dużego zainteresowania organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 14–16 lutego 2018. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej podany do wiadomości kandydata jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. Rozmowa kwalifikacyjna nie obejmuje przewodników licencjonowanych ze względu na zdobyte kompetencje potwierdzone zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami prawa oraz osób, które po 31 grudnia 2013 ukończyły kurs przewodnicki po Trójmieście i/lub województwie pomorskim realizowany przez instytucje statutowo zajmujące się krzewieniem turystyki i krajoznawstwa oraz legitymują się stosownym dokumentem potwierdzającym ukończenie w/w kursu.

Złożenie dokumentów jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU KURSU.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!


informacje | Magdalena Charkin-Jaszcza, tel.: 503 072 644, e-mail: m.charkin@ecs.gda.pl
informacje | Katarzyna Granacka, tel.: 517 038 192, e-mail: k.granacka@ecs.gda.pl