Działalność Biblioteki ECS wzbogaca szeroki wachlarz usług z zakresu informacji naukowej. Poza Czytelnią z wolnym dostępem do półek, działa także Ośrodek Informacji Naukowej. Odpowiada za opracowywanie i rozpowszechnianie informacji związanych z tematyką naszych zbiorów.

Przygotowujemy zestawienia tematyczne, które prezentowane są w bazie on-line oraz w menadżerze bibliograficznym „Citavi”. Prowadzimy również szkolenia z zakresu kompetencji informacyjno-wyszukiwawczych - pod nazwą INFOGENERACJA.

Biblioteka posiada także bezpłatny dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica, udostępniany na dedykowanym terminalu w czytelni na 2 poziomie.