Usługa sprzątania w obiekcie wraz z utrzymaniem czystości na terenach przyległych do Europejskiego Centrum Solidarności

Numer postępowania: SWZP.0261.03.18.AL
Data ogłoszenia: 30.05.2018
Data aktualizacji: 2018-10-11 09:07:36
Rodzaj ogłoszenia: usługi
Status ogłoszenia: zakończone
Odpowiedzialny: Aleksandra Lewandowska
Wprowadził: Aleksandra Lewandowska
Zatwierdził: Aleksandra Lewandowska


Treść ogłoszenia:

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Zał.nr 1 do OPZ - Wyciąg z Instrukcji konserwacji obiektu ECS -część I

Zał. nr 1 do OPZ - Wyciąg z Instrukcji konserwacji obiektu ECS - część II 

Zał. nr 1 do OPZ - Wyciąg z Instrukcji konserwacji obiektu ECS - część III 

Zał. nr 1 do OPZ - Wyciąg z Instrukcji konserwacji obiektu ECS - część IV 

Zał. nr 2 do OPZ - Instrukcja czyszczenia posadzek zywicznych w obiekcie ECS

Zał. nr 3 do OPZ - Podsumowanie powierzchni w obiekcie ECS

Zał. nr 4 do OPZ - Zestawienie powierzchni szklanych w obiekcie ECS

Zał. nr 5 do OPZ - Zestawienie rodzajów podłóg w obiekcie ECS

Zał. nr 6 do OPZ - Mapa minimalnego zakresu odśniezania 

Zał. nr 7 do OPZ - Wykaz planowanych wydarzeń 

Zał. nr 8 do OPZ - Zestawienie ilości pojemników i dozowników w obiekcie ECS 

Zał. nr 9 do OPZ - Zaasady sprzątania w obiekcie ECS 

Zał. nr 10 do OPZ - Zuzycie materiałów

Zał. nr 11 do OPZ - Zakres sprzątania (Opis szczegółowy)

Zał. nr 12 do OPZ - Wzory list kontrolnych stanu czystości 

Zał. nr 13 do OPZ - Zestawienie pomieszczeń w obiekcie ECS 

Zał. nr 14 do OPZ - Mapa - zakres sprzątania 

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty 

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

Zał. nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów

Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz usług 

Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz osób 

Zał. nr 7 do SIWZ oświadczenie (grupa kapitałowa)

Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy 

Modyfikacja SIWZ, tj. załączników 5,11 i 12 do OPZ (ponizej)

Zał. nr 5 do OPZ - zmodyfikowany_04.06.2018

Zał. nr 11 do OPZ - zmodyfikowany_04.06.2018

Zał. nr 12 OPZ - zmodyfikowany_04.06.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_07.06.2018

Modyfikacja treści SIWZ_07.06.2018 (zmodyfikowane dokumenty ponizej)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_modyfikacja_07.06.2018

zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty_modyfikacja_07.06.2018

zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy_modyfikacja_07.06.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_08.06.2018

Wyjasnienia treści SIWZ_ 11.06.2018 - Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ_12.06.2018_1

Wyjaśnienia treści SIWZ_12.06.2018_2

Modyfikacja treści SIWZ_12.06.2018 (zmodyfikowane dokumenty ponizej)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_modyfikacja_12.06.2018

zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty_modyfikacja_12.06.2018

Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy_modyfikacja_12.06.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_13.06.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_15.06.2018_1

Wyjaśnienia treści SIWZ_15.06.2018_2 

Wyjaśnienia treści SIWZ_18.06.2018

Modyfikacja treści SIWZ_19.06.2018 (zmodyfikowane dokumenty poniżej) - Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_modyfikacja_19.06.2018

Zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia_modyfikacja_19.06.2018

Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy_modyfikacja_19.06.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_21.06.2018

Modyfikacja treści SIWZ_26.06.2018 (zmodyfikowane dokumenty poniżej)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_26.06.2018_ Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia_modyfikacja_26.06.2018

Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy_modyfikacja_26.06.2018

Informacja z sesji otwarcia ofert_09.07.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_09.08.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_12.09.2018

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty_24.09.2018