Bilety


KASY
czynne 7 dni w tygodniu
październik – kwiecień / 10.00–17.00
maj – wrzesień / 10.00–19.00

tel.: 58 772 41 12


WYSTAWA STAŁA
CENY BILETÓW / zawiera opłatę za audioprzewodnik dla każdego zwiedzającego

bilet normalny / 20 zł

bilet ulgowy / 15 zł

bilet grupowy | nie mniej niż 11 osób
bilet normalny / 18 zł
bilet ulgowy / 12 zł

bilet rodzinny | do 5 osób
55 zł
▪ przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej); upoważnia do wstępu 5 osób, w tym maksymalnie 2 osób dorosłych; dla każdego kolejnego dziecka należy kupić bilet grupowy

posiadacz KARTY DUŻEJ RODZINY / 37,50 zł

posiadacz KARTY DO KULTURY
bilet normalny / 12,50 zł
bilet ulgowy / 10 zł

posiadacz KARTY TURYSTY
bilet normalny / 16 zł
bilet ulgowy / 12 zł

uczestnik WARSZTATU EDUKACYJNEGO na wystawie stałej / 6 zł

uczestnik SPACERU KURATORSKIEGO (
→ więcej)
bilet normalny / 25 zł
bilet ulgowy / 20 zł


GOŚCIE INDYWIDUALNI
 | do 10 osób
formy płatności / gotówka, karta kredytowa
audioprzewodnik / otrzymuje każda osoba, która zakupiła bilet
termin wykorzystania biletu / w dowolnym terminie (do 10 osób)

GRUPY ZORGANIZOWANE | 11–50 osób
rezerwacja / zgłoś wizytę nie później niż tydzień przed planowanym terminem przyjazdu 
kontakt /  zwiedzanie@ecs.gda.pl
przewodnik / każda grupa musi mieć przewodnika / samodzielnie zamów usługę: 
lista licencjonowanych przewodników (musisz zrobić to z wyprzedzeniem, przewodnicy nie czekają na zwiedzających w budynku ECS)

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
►►
bilet ulgowy / przysługuje osobie z niepełnosprawnością, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz asystentowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności 
dysponujemy wózkami inwalidzkimi / osoby mające trudności z poruszaniem się mogą skorzystać z wózka inwalidzkiego, który udostępniamy bezpłatnie, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie
asysta / może towarzyszyć gościowi podczas wizyty w ECS, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie

BILET BEZPŁATNY 
Przysługuje:
▪ osobom fizycznym odznaczonym: Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, krzyżem Wolność i Solidarność, Medalem Wdzięczności oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
▪ sygnatariuszom Porozumień Sierpniowych 1980 roku z Gdańsk, Szczecina, Katowic i Jastrzębia Zdroju
▪ honorowym obywatelom Gdańska
▪ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
▪ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
▪ dziennikarzom legitymującym się odpowiednim dokumentem
▪ dzieciom do lat siedmiu
▪ dzieciom z domów dziecka i ich opiekunom
▪ opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób)
▪ przewodnikom grup turystycznych
▪ posiadaczom Karty Polaka

BILET ULGOWY
Przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi następującym osobom:
▪ uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
▪ studentom, osobom odbywającym studia doktoranckie
▪ osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom,
▪ seniorom powyżej 65 roku życia / po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki
WYDZIAŁ ZABAW ►►
bilet normalny → 9 zł/os.
bilet ulgowy → 5 zł/os.
bilet specjalny → 20 zł/os.
karnet na 5 wejść → 36 zł
bilet warsztatowy → 6 zł/os.
bilet happy hours w soboty i niedziele w godzinach 16–18 → 5 zł/os.
WYSTAWA CZASOWA | ŚLĄSKU, OBUDŹ SIĘ! ►►
bezpłatnie
WYSTAWA CZASOWA | STOCZNIA 2 ►►
bezpłatnie
   
REGULAMIN ZWIEDZANIA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ►►