Świadczenie całodobowej kompleksowej usługi ochrony osób i mienia siedziby Europejskiego Centrum Solidarności

Numer postępowania: SWZP.0261.05.18.AL
Data ogłoszenia: 02.07.2018
Data aktualizacji: 2018-10-11 09:07:19
Rodzaj ogłoszenia: usługi
Status ogłoszenia: zakończone
Odpowiedzialny: Aleksandra Lewandowska
Wprowadził: Aleksandra Lewandowska
Zatwierdził: Aleksandra Lewandowska


Treść ogłoszenia: