11.01.2019

Stanowisko / specjalista ds. organizacji pracy biura dyrektora i kancelarii

Europejskie Centrum Solidarności poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. organizacji pracy biura dyrektora i kancelarii
Miejsce pracy: Gdańsk

Wykaz zakresu zadań na stanowisku:
• Organizacja pracy Kierownictwa w zakresie organizacji spotkań (terminarze, wyjazdy służbowe).
• Przygotowanie materiałów, pism, korespondencji, sprawozdań, prezentacji, tez do wystąpień niezbędnych do bieżącej pracy Dyrektora i Kancelarii ECS.
• Organizacja i obsługa posiedzeń Rady i Kolegium Programowo-Historycznego ECS.
• Przygotowanie spotkań koordynacyjnych z dyrektorami, kierownikami i pracownikami.
• Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami ECS.
• Obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt krajowych i gości zagranicznych.
• Współpraca z pracownikami ECS i udział w wydarzeniach w roli wsparcia organizacyjno-merytorycznego.
• Archiwizacja wytworzonych dokumentów i prowadzonych spraw.

Kandydat przystępujący do procesu rekrutacji musi spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:
• doświadczenie w pracy w sekretariacie (obsługa pakietu Office, kontakt z klientem),
• znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (certyfikat na poziomie przynajmniej B2),
• cechy osobowości: kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność organizowania pracy i radzenia sobie w dynamicznie zmieniających się okolicznościach.

Dodatkowe:
• znajomość języka niemieckiego,
• znajomość zasad pracy z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.

Oferujemy:
• możliwość zdobywania doświadczenia w nowoczesnej instytucji kultury;
• miłą atmosferę w pracy;
• możliwość rozwoju osobistego i zdobycia cennego doświadczenia.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego
CV z uwzględnieniem nazwy stanowiska w tytule maila, na adres: rekrutacja@ecs.gda.pl
na zgłoszenia czekamy do 30.01.2019

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Europejskie Centrum Solidarności, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.”