05.04.2018

Stanowisko / pomoc techniczna przy realizacji wydarzeń

Europejskie Centrum Solidarności poszukuje kandydatów na stanowisko: pomoc techniczna przy realizacji wydarzeń. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@ecs.gda.pl

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
• przygotowanie pomieszczeń do wydarzeń realizowanych na terenie Europejskiego Centrum Solidarności (ustawianie mebli, wsparcie przy montażu i demontażu systemów audio/video, wsparcie przy rozładunku-załadunku klienta)
• wsparcie przy montażu/demontażu wystaw
• drobne prace konserwatorskie
• utrzymywanie ładu w pomieszczeniach wydarzeniowych i magazynowych
• pomoc przy zmianach umeblowania w pomieszczeniach biurowych, na wystawie stałej itp.
• liczenie frekwencji

WYMAGANIA
• dyspozycyjność – nietypowe godziny pracy (także w godzinach wieczornych oraz w weekendy) ustalane według kalendarza wydarzeń planowanych na terenie Europejskiego Centrum Solidarności
• umiejętność współpracy z różnorodnymi partnerami
• podstawowa znajomość języka angielskiego
• zdolność analizy i reakcji na bieżące potrzeby organizatora wydarzenia
• dobra kondycja fizyczna
• odporność na stres
• samodzielność
• etyka zawodowa
• kultura osobista
• inteligencja emocjonalna będzie dodatkowym atutem

OFERTA
• umowa zlecenie, 2 tys. zł netto
• maksymalnie 150 godzin pracy miesięcznie
• elastyczny czas pracy
• możliwość współpracy z ważną instytucją kultury
• możliwość rozwijania kompetencji w zróżnicowanym merytorycznie zespole oraz uczestnictwa w ważnych wydarzeniach

DOKUMENTY

• W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Na podstawie art. 7 ust 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, Plac Solidarności 1, moich danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
Na podstawie art.4 pkt. 11 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną.”
W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać na adres: rekrutacja@ecs.gda.pl

• kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub innych dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe