05.04.2018

Stanowisko / pomoc techniczna przy realizacji wydarzeń

Europejskie Centrum Solidarności poszukuje kandydatów na stanowisko: pomoc techniczna przy realizacji wydarzeń.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • Przygotowanie pomieszczeń do wydarzeń realizowanych na terenie Europejskiego Centrum Solidarności (ustawianie mebli, wsparcie przy montażu i demontażu systemów audio/video, wsparcie przy rozładunku-załadunku klienta)
 • Wsparcie przy montażu/demontażu wystaw
 • Drobne prace konserwatorskie
 • Utrzymywanie ładu w pomieszczeniach wydarzeniowych i magazynowych
 • Pomoc przy zmianach umeblowania w pomieszczeniach biurowych, na wystawie stałej itp.
 • Liczenie frekwencji

WYMAGANIA
 • Dyspozycyjność – nietypowe godziny pracy (także w godzinach wieczornych oraz w weekendy) ustalane według kalendarza wydarzeń planowanych na terenie Europejskiego Centrum Solidarności
 • Umiejętność współpracy z różnorodnymi partnerami
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego
 • Zdolność analizy i reakcji na bieżące potrzeby organizatora wydarzenia
 • Dobra kondycja fizyczna
 • Odporność na stres
 • Samodzielność
 • Etyka zawodowa
 • Kultura osobista
 • Inteligencja emocjonalna będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY
 • Umowę-zlecenie / 2 tys. zł netto
 • Maksymalnie 150 godzin pracy miesięcznie
 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość współpracy z ważną instytucją kultury
 • Możliwość rozwijania kompetencji w zróżnicowanym merytorycznie zespole oraz uczestnictwa w ważnych wydarzeniach
DOKUMENTY
Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego CV, kserokopii świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub innych dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, z uwzględnieniem nazwy stanowiska w tytule maila, na adres: rekrutacja@ecs.gda.pl. Na zgłoszenia czekamy w trybie ciągłym.

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, plac Solidarności 1, moich danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
Na podstawie art.4 pkt. 11 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną”.
W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać na adres: rekrutacja@ecs.gda.pl.