28.12.2017

Specjalistka / specjalista ds. naukowo-badawczych

Europejskie Centrum Solidarności poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalistka /specjalista ds. naukowo-badawczych

Miejsce pracy: Gdańsk
Wykaz zakresu zadań na stanowisku:
 • prowadzenie i koordynacja działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej związanej m.in. z organizacją konferencji naukowych, debat publicznych i spotkań, a także prac redakcyjnych w ramach realizowanych projektów wydawniczych,
 • prowadzenie seminariów oraz oprowadzanie grup studenckich i akademickich z Polski i zagranicy po wystawie stałej,
 • koordynacja procesu wydawniczego publikacji naukowych, w tym współpraca z autorami tekstów, tłumaczami, redaktorami, plastykami, grafikami, wydawnictwami, drukarniami,
 • nawiązywanie współpracy i kontakt z osobami oraz instytucjami polskimi i europejskimi, które odnoszą się w swojej działalności do problematyki społecznej podejmowanej w Wydziale, w tym m.in. do problemów nowych mobilizacji społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju kultury demokratycznej, praw człowieka, pamięci historycznej itp.,
 • tworzenie umów prawnych i wniosków budżetowych, przygotowywanie badania rynku,
 • opracowywanie sprawozdań ze realizowanych projektów oraz rozliczanie kosztów realizowanych projektów.

Kandydat przystępujący do procesu rekrutacji musi spełniać następujące wymagania:
Niezbędne:
 • uzyskany tytuł naukowy doktora, lub studia doktoranckie w stadium zaawansowanym na kierunku socjologia lub pokrewnym związanym z działalnością podstawową Działu Badań Społecznych,
 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
 • znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • cechy osobowości: kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność organizowania pracy i radzenia sobie w dynamicznie zmieniających się okolicznościach.

Dodatkowe:
 • bardzo dobra lub dobra znajomość innych języków obcych w mowie i/lub piśmie (preferowane języki: francuski, niemiecki, rosyjski),
 • znajomość metod badań socjologicznych jakościowych i ilościowych,
 • znajomość tematyki nowych mobilizacji społecznych, ruchów społecznych, przeobrażeń kultury demokratycznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • umiejętność redakcji naukowej tekstów.

Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze ¾ etatu,
 • możliwość zdobywania doświadczenia w nowoczesnej instytucji kultury,
 • miłą atmosferę w pracy,
 • możliwość rozwoju osobistego i zdobycia cennego doświadczenia.

Warunkiem zatrudnienia będzie wskazanie Europejskiego Centrum Solidarności jako głównego miejsca pracy. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego CV z uwzględnieniem nazwy stanowiska w tytule maila, na adres rekrutacja@ecs.gda.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 31.01.2018

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Europejskie Centrum Solidarności, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.”