21.06.2018

Specjalista ds. organizacji pracy biura dyrektora i kancelarii

Europejskie Centrum Solidarności poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista ds. organizacji pracy biura dyrektora i kancelarii 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
• Organizacja pracy Kierownictwa w zakresie organizacji spotkań (terminarze, wyjazdy służbowe).
• Przygotowanie materiałów, pism, korespondencji, sprawozdań, prezentacji, tez do wystąpień niezbędnych do bieżącej pracy Dyrektora i Kancelarii ECS.
• Organizacja i obsługa posiedzeń Rady i Kolegium Programowo-Historycznego ECS.
• Przygotowanie spotkań koordynacyjnych z dyrektorami, kierownikami i pracownikami.
• Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami ECS.
• Obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt krajowych i gości zagranicznych.
• Współpraca z pracownikami ECS i udział w wydarzeniach w roli wsparcia organizacyjno-merytorycznego.
• Archiwizacja wytworzonych dokumentów i prowadzonych spraw.

WYMAGANIA
• doświadczenie w pracy w sekretariacie (obsługa pakietu Office, kontakt z klientem),
• znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (certyfikat na poziomie B2),
• cechy osobowości: kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność organizowania pracy i radzenia sobie w dynamicznie zmieniających się okolicznościach.
Dodatkowe:
• znajomość języka niemieckiego,
• znajomość zasad pracy z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.

Oferujemy:
• możliwość zdobywania doświadczenia w nowoczesnej instytucji kultury;
• miłą atmosferę w pracy;
• możliwość rozwoju osobistego i zdobycia cennego doświadczenia.

DOKUMENTY
Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego CV z uwzględnieniem nazwy stanowiska w tytule maila, na adres: rekrutacja@ecs.gda.pl na zgłoszenia czekamy do 30.08.2018

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, plac Solidarności 1, moich danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
Na podstawie art.4 pkt. 11 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną.”
W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać na adres: rekrutacja@ecs.gda.pl