SOLIDARNA SZKOŁA

Podstawowym elementem tego projektu obywatelskiego jest tzw. ścieżka solidarnościowa. Uczestnicy projektu będą poszukiwać w swoim regionie źródeł, miejsc, zabytków historii i ludzi zaangażowanych w przemiany demokratyczne w Polsce. Ich celem będzie przedstawienie swoich projektów lokalnym społecznościom. Chcielibyśmy przekonać młodych, jaką moc ma działanie na rzecz dobra wspólnego. Dzięki pracy przy projekcie uczniowie poznają tajniki warsztatu historyka i nauczą się „czytać” historię oraz aktywnie włączą się w promocję swojego regionu i jego dziedzictwa solidarnościowego. Nauczycielom oferujemy materiały dydaktyczne i wsparcie metodyczne. Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

■ koszt: zajęcia bezpłatne
■ adresat: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski
■ termin: październik 2016 – czerwiec 2017
■ zapisy: do 30 listopada 2016
■ informacje: solidarna.ceo.org.pl