SOLIDARNA SZKOŁA

Czym były „Paczki Solidarności”? Jak wyglądało życie ludzi w Polsce w latach 80-tych? Dobra pomoc, czyli jaka? - na te i wiele innych pytań odpowiedzą w tym roku uczestnicy piątej edycji Solidarnej Szkoły - programu aktywnej edukacji historycznej realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskie Centrum Solidarności. Dołącz do nich i zdobądź certyfikat Solidarnej Szkoły!


Rekrutacja trwa do 15 października. Zgłoś szkołę za pomocą formularza.


Solidarna Szkoła to:
• bezpłatny program dla szkół wszystkich etapów edukacyjnych,
• dwa semestry działań w szkole mających na celu poznanie historii „Solidarności” oraz odkrycie jej nowego wymiaru w ramach ścieżki tematycznej „Współczesna paczka solidarności”,
• poznawanie przez uczniów i uczennice żywej historii oraz kształtowanie nowoczesnego patriotyzmu i poczucia solidarności poprzez naukę i wolontariat.
„Paczki Solidarności”

Tematem programu będą w tym roku Paczki Solidarności. Uczniowie i uczennice będą mogli poznać historię pomocy, jakiej w latach 80. udzieliły Polsce społeczeństwa krajów Europy Zachodniej, jak również USA, Kanady, Izraela przy wsparciu organizacji obywatelskich i religijnych. Będzie to okazją do poznania przez młodzież historii społecznej tego okresu i refleksji nad tym, jaki wymiar poza materialnym miała okazana Polakom pomoc.

Co oferujemy szkołom uczestniczącym w programie „Solidarna Szkoła”?
• bazę materiałów edukacyjnych, w tym scenariuszy lekcji i publikacji tematycznych dotyczących realizacji dwóch ścieżek tematycznych – historycznej i społecznej,
• spotkania sieciujące dla nauczycieli,
• spotkania z ekspertami w postaci webinariów oraz dostęp do bloga eksperckiego,
• wsparcie on-line - newsletter programowy, konsultacje z koordynatorką i festiwal internetowy dla młodzieży,
• udział najaktywniejszych szkół w finału projektu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku,
• certyfikat „Solidarnej Szkoły" dla szkół, które wypełnią kryteria certyfikatu oraz zaświadczenia dla wszystkich szkół biorących udział w programie.


Działania w programie Solidarna Szkoła:

1. Ścieżka historyczna (I semestr)
Realizacja programu rozpoczyna się od poznania historii i dziedzictwa polskiego ruchu społecznego, „Solidarności”. Uczniowie podczas zajęć realizowanych na podstawie scenariuszy oferowanych przez organizatorów projektu analizują postawy i wartości członków „Solidarności”, poznają kontekst społeczny i polityczny ich działań. Tegorocznym tematem ścieżki historycznej będą „Paczki Solidarności”. Uczniowie i uczennice będą mogli poznać historię pomocy, jakiej w latach 80. udzieliły Polsce społeczeństwa krajów Europy Zachodniej, przy wsparciu organizacji obywatelskich i religijnych.

2. Ścieżka społeczna (II semestr)
Poprzez zajęcia przedmiotowe i udział w festiwalu internetowym uczniowie i uczennice będą próbować odpowiedzieć na pytanie, jak dzisiaj ideały „Solidarności” obecne są w życiu społecznym i debacie publicznej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie.
Młodzież na koniec roku szkolnego realizować będzie projekty uczniowskie, mające na celu budowanie solidarności i poszukiwanie jej współczesnego wymiaru np. poprzez wolontariat i działania na rzecz osób potrzebujących.

Zapraszamy do zapoznania się z:
Wystawą Solidarnej Szkoły, która prezentuje efekty działań uczestników poprzednich edycji programu.
• Publikacją „Tworzymy Solidarną Szkołę”, która jest zbiorem pomysłów na lekcje i projekty edukacyjne.

Zapraszamy do kontaktu!

Urszula Bijoś
(22) 825 05 50 wew. 208
urszula.bijos@ceo.org.pl
www.solidarna.ceo.org.pl
facebook.pl/solidarnaszkolaceo