SOLIDARNA SZKOŁA

adresat | uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski
termin | październik 2015 – czerwiec 2016
koszt | bezpłatne
informacje | www.ceo.org.pl/solidarna

Podstawowym wyzwaniem tego projektu obywatelskiego jest aktywne poszukiwanie przez młodzież w swoim regionie – źródeł, miejsc, zabytków historii i ludzi zaangażowanych w przemiany demokratyczne w Polsce. Celem jest przedstawienie projektów lokalnym społecznościom. Chcielibyśmy przekonać młodych, jaką moc ma działanie na rzecz dobra wspólnego. Dzięki pracy przy projekcie uczniowie poznają tajniki warsztatu historyka i nauczą się „czytać” historię oraz aktywnie włączą się w promocję swojego regionu i jego dziedzictwa solidarnościowego. Nauczycielom oferujemy materiały dydaktyczne i wsparcie metodyczne.

Projekt jest realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.