REGULAMIN KONKURSU

Nagroda Ambasadora Nowej Europy przyznawana jest corocznie za najlepszą publikację wydaną w języku polskim, która w sposób nowatorski przedstawia historyczne procesy lub teraźniejsze doświadczenia Europejczyków, obserwowane z poziomu relacji społecznych i aktywności obywatelskich, zachodzących w obszarach kultury, edukacji, polityki i gospodarki. Książka musi być opublikowana przez polskie wydawnictwo. Tożsamość narodowa autora nie jest istotna.

regulamin konkursu 
formularz zgłoszeniowy

kontakt | e-mail: ambasador@ecs.gda.pl, tel.: +48 58 772 40 31, +48 516 283 659