PRAKTYKI GODNOŚCI I SOLIDARNOŚCI | debata

15 marca, wtorek / godz. 17.00
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Wychodząc od tischnerowskiej „Etyki solidarności” pragniemy zastanowić się nad kluczowymi dla współczesności ideami godności i solidarności, bez których nie uda się wyjść z kryzysu społeczeństw, którego jesteśmy dziś świadkami. Głównymi tematami debaty będą: godność – jako podstawowe pojęcie współczesnego uniwersalizmu w czasach postuniwersalistycznych, solidarność – jako cnota kardynalna, współzależność – jako główna relacja społeczna, praca i dialog – jako praktyki godności i solidarności prowadzące do wytwarzania tego, co wspólne, a także rozwój – jako społeczny wysiłek, polegający na zapewnieniu każdemu możliwości realizacji swojego potencjału.
Debatę poprowadzi Edwin Bendyk, publicysta tygodnika „Polityka”, autor koncepcji spotkania.

Dyskutanci
Sławomir Adamczyk
/ kierownik Działu Branżowo-Konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
dr Agata Czarnacka / filozofka, tłumaczka, analityczka polityki, redaktor naczelna portalu: Lewica24.pl
dr Krystian Szadkowski / adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, badacz w Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz sekretarz Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego