INKUBATOR SOLIDARNOŚĆ CODZIENIE

KOGO NA CO DZIEŃ TU ZNAJDZIESZ?

Zapraszamy na III piętro Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie swoje siedziby mają gdańskich organizacji pozarządowych.

FUNDACJA IM. KS. PROF. WŁODZIMIERZA SEDLAKA
numer pokoju | 3.23
kontakt | tel.: 793 021 216, e-mail: fundacja.sedlaka@gmail.com
bioelektronika.org.pl
Prof. Włodzimierz Sedlak był duchownym, twórcą polskiej szkoły bioelektroniki, czyli nauki zajmującej się badaniem budowy i funkcjonowania żywych organizmów, a następnie konstruowaniem podobnych elementów elektronicznych. Inspirując się działalnością naszego patrona, prowadzimy wszechstronne działania na rzecz promowania bioelektroniki, ochrony środowiska oraz krajoznawstwa.

FUNDACJA PRZESTRZENIE DIALOGU
numer pokoju | 3.23
kontakt | e-mail: karolina.matuszewska@przestrzeniedialogu.org
przestrzeniedialogu.org
Naszą główną działalnością jest realizacja innowacyjnych działań edukacyjnych dotyczących praw człowieka, aktywności lokalnej i zrównoważonego rozwoju. W naszych warsztatach i szkoleniach prowadzonych w całej Polsce, wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób, m.in. ludzie mediów, urzędnicy, lokalni liderzy i politycy.

GDAŃSKA FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI
numer pokoju | 3.20, 3.26
kontakt | tel.: (58) 772 42 03, e-mail: sekretariat@gdanskafundacja.pl
gdanskagundacja.pl
Naszym celem jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Realizujemy zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Organizujemy warsztaty, cykliczne spotkania z seniorami oraz wykłady.

GDAŃSKA FUNDACJA TERAPII I ROZWOJU
numer pokoju | 3.23
kontakt | tel.: 535 004 069, e-mail: fundacja.rozwoju@wp.pl
Zajmujemy się przede wszystkim terapią za pomocą sztuki, m.in. organizując warsztaty tworzenia opowieści. Efektem prowadzonych przez nas projektów są wydane książki i nagrane słuchowiska. Naszą ideą jest stwarzanie przestrzeni do kreatywności – wśród dzieci i młodzieży, ale również pedagogów, nauczycieli i rodziców.

GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDÓW RUCHU SOLIDARNOŚĆ
numer pokoju | 3.22
kontakt | tel.: (58) 772 42 05, (58) 341 11 27
stowarzyszenieinwalidow.pl
Prowadzimy Punkt informacji dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Realizujemy programy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, ułatwiające m.in. rozwój kariery zawodowej. Wspieramy swoich podopiecznych w życiu codziennym, m.in. organizując bezpłatne konsultacje prawne.

REGIONALNE CENTRUM WOLONATARIATU W GDAŃSKU

numer pokoju | 3.27, 3.28
kontakt | tel.: 58 772 42 18/19, e-mail: gdansk@wolontariat.org.pl
wolontariatgdansk.pl
Nasi wolontariusze są niemal wszędzie: wspieramy wydarzenia kulturalne, sportowe, muzyczne… Tworzymy sieć wolontariuszy współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami. Koordynujemy programy wolontariackie, m.in.: Wolontariat Miasta Gdańska, wolontariat seniorów, wolontariat szkolny i pracowniczy.

STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

numer pokoju | 3.19
kontakt | tel.: 733 522 773, 883 408 306, e-mail: spps.gdansk@gmail.com
profilaktykaspoleczna.pl
Zrzeszamy zaangażowanych społecznie specjalistów: psychologów, pedagogów, prawników, lekarzy, policjantów, terapeutów, dietetyków. Wspólnie realizujemy warsztaty, seminaria, spotkania grup psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną.

VIDEO STUDIO GDAŃSK
numer pokoju | 3.32, 3.33
kontakt | e-mail: biuro@videostudio.com.pl, videostudio.com.pl

Jesteśmy producentem filmów i programów telewizyjnych. Inicjujemy i wspieramy projekty społeczne, obywatelskie i kulturalne, wykorzystujące komponent filmowy, szczególnie mający związek z historią Solidarności. Prowadzimy warsztaty m.in. z wystąpień publicznych i wizerunku medialnego, współpracy z dziennikarzami. Zapraszamy także do naszego archiwum filmowego, dokumentującego przemiany ustrojowe w Polsce od roku 1980. Jest ono bazą naszej wspólnej z Europejskim Centrum Solidarności dokumentalnej działalności filmowej.

→ powrót do strony głównej SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE