Konkurs na pracę naukową

ECS organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury lub ideą solidarności społecznej.

Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pracy magisterskiej i doktorskiej powstałej po 2013 roku, dotyczącej tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury oraz/lub ideą solidarności społecznej, dysponującej wysokim potencjałem innowacyjności i odznaczającej się dużą wartością merytoryczną.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie obronione prace magisterskie, doktorskie z dziedziny szeroko pojętej humanistyki, w tym dziedzin m.in. takich jak: historia, socjologia, filozofia, psychologia, prawo, kulturoznawstwo, ekonomia itp. Jest o co walczyć, autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe – 5000 zł za najlepszą pracę magisterską i 7000 zł za najlepszą pracę doktorską, prace zostaną publikowane przez ECS w formie książkowej.

Zgłoszenie przyjmowane są do 28.02.2016. Zwycięskie prace zostaną opublikowane przez centrumw ramach serii wydawniczej Biblioteka ECS. 7 edycja konkursu zostanie rozstrzygnięta 31 marca 2016 roku.
informacje | dr Przemysław Ruchlewski, tel.: 58 772 40 56, e-mail: p.ruchlewski@ecs.gda.pl

Regulamin konkursu

Dnia 28 marca br. Komisja konkursowa podjęła decyzję o nieprzyznawaniu nagród w kategoriach – najlepsza praca magisterska oraz najlepsza praca doktorska konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury lub ideą solidarności społecznej. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie rozstrzygnięcia Konkursu jest ostateczna.