KONTAKT

Informację udostępniono: 27.04.2015 10:00 

Europejskie Centrum Solidarności

pl. Solidarności 1
80-863 Gdańsk
tel. 0-58 772 40 00
fax: 0-58 772 42 92
e-mail : ecs@ecs.gda.pl