AMBASADOR NOWEJ EUROPY

NAGRODA ZA NAMYSŁ NAD EUROPĄ

Literatura – zarówno piękna, popularna, jak i akademicka – bardzo trafnie oddaje ducha i charakter procesów zachodzących we współczesnej Europie. Dlatego też nagroda AMBASADOR NOWEJ EUROPY wskazuje tytuły i autorów, których twórczość pozwala na lepsze zrozumienie współczesnej sytuacji Europy. W kwietniu 2018 roku rozstrzygnięcie edycji konkursu za 2017 rok.

Nagroda AMBASADOR NOWEJ EUROPY przyznawana jest corocznie za najlepszą publikację wydaną w języku polskim, która w sposób nowatorski przedstawia historyczne procesy lub aktualne doświadczenia Europejczyków, obserwowane z poziomu relacji społecznych i aktywności obywatelskich, zachodzących w obszarach kultury, edukacji, polityki i gospodarki. Książka musi być opublikowana przez polskie wydawnictwo. Nagrodą w konkursie są tytuł AMBASADORA NOWEJ EUROPY, medale oraz dyplom (dla autora oraz wydawcy), a także nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN (dla autora).

Ogłoszenie laureata oraz uroczyste wręczenie nagrody odbywa się podczas międzynarodowego forum refleksji EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ, któremu patronuje przewodniczący Rady Europejskiej. To spotkanie bohaterów i kreatorów zmian, myślicieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, reprezentujących różne generacje, dyscypliny i perspektywy. Wszystkich łączy wspólna troska o przyszłość Unii Europejskiej oraz ambicja skutecznego działania w graniczących z nią obszarach.

organizatorzy | ECS, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu