„Forum Młodych” to doroczna konferencja młodzieżowa – spotkanie młodych ludzi z autorytetami życia publicznego, których pasja, zaangażowanie i dorobek mogą stać się inspiracją do działania na rzecz dobra wspólnego. Podczas forum poruszane są tematy, które dotyczą bezpośrednio młodzieży. W ubiegłym roku rozmawialiśmy o różnych aspektach solidarności. Program konferencji powstał we współpracy z zespołem członków Młodzieżowej Rady Miasta. Tegoroczne Forum odbędzie się pod hasłem: BOJĘ SIĘ / SZUKAM / MAM NADZIEJĘ.

■ koszt: zajęcia bezpłatne
■ adresat: szkoły ponadgimnazjalne
■ zapisy: do 18 listopada 2015
■ termin: 25 listopada 2015
■ informacje: Agnieszka Wichrowska, koordynatorka projektu | Dział Projektów Edukacyjnych ECS | e-mail: a.wichrowska@ecs.gda.pl | tel.: 58 772 40 40