4 marca 2018 | KOBIETY W ROLI GŁÓWNEJ
Czy kobiety uczestniczyły w życiu politycznym w czasach PRL? Czy matki i żony na co dzień pracujące na dwóch etatach, domowym i zawodowym, miały jeszcze siłę na działalność opozycyjną? Jak radziły sobie kobiety, które zostały z dziećmi same, gdy ich mężowie-opozycjoniści trafiali do więzienia?
Historia dowodzi, że kobiety były nie tylko inicjatorkami wydarzeń, ale i zmieniały ich bieg. Podczas stanu wojennego często zajmowały miejsce internowanych mężczyzn, kontynuując ich opozycyjne dzieło w warunkach nieporównywalnie trudniejszych. Bohaterkami spaceru będą: Anna Walentynowicz, Henryka Wujec, Małgorzata Tarasiewicz, Grażyna Staniszewska, Zofia Romaszewska, Alina Pienkowska, Małgorzata Niezabitowska, Gaja Kuroń, Henryka Krzywonos…
oprowadza | Agnieszka Piórkowska
Muzealnik, kustosz i edukatorka. Kierownik Działu Projektów Edukacyjnych ECS. Autorka wielu projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowych Studiów Muzealniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Niegdyś związana zawodowo z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku (1997–2013).

Rezerwacja miejsc →                                                                                                 

8 kwietnia 2018 | KAŻDA WŁADZA NAM PRZESZKADZA
Z reżimem komunistycznym walczyły nie tylko związki zawodowe, organizacje polityczne czy grupy dysydentów. U schyłku lat 80. naprzeciwko systemu komunistycznego stanęły także grupy młodzieżowe. Szacuje się, że latach 1980–1990 w Polsce działało niezależnie od systemu władzy co najmniej 400 organizacji, grup, ruchów i środowisk tworzonych przez młodych i dla młodych. Domagały się m.in. obrony praw człowieka, poszerzenia swobód obywatelskich, zniesienia kary śmierci czy wprowadzenia polityki proekologicznej. Młodzi wprowadzili nowe metody walki – uliczne happeningi, okupacje, zaczęli wykorzystywać w swoich działaniach także graffiti. Kampanie ruchów młodzieżowych w latach 80., jak na przykład akcje rodzącego się ruchu ekologicznego, stały się początkiem działających do dziś grup i ruchów.
oprowadza | dr Grzegorz Piotrowski
Pracuje w Wydziale Myśli Społecznej ECS, organizuje seminaria, Gdańskie Wykłady Solidarności i prowadzi badania naukowe. Od lat zajmuje się problematyką społeczeństwa obywatelskiego, transformacji ustrojowej oraz radykalnych i oddolnych ruchów społecznych: alterglobalistów, anarchistów czy squattersów. Studiował etnologię i antropologię kulturową oraz filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat obronił na Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.
   
Rezerwacja miejsc →                                                      

6 maja 2018 | KTO TU WPUŚCIŁ DZIENNIKARZY?
Skąd się wzięli dziennikarze w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, skoro strajkujący nie ufali reżimowym mediom i dlaczego 36 z nich zapisało się w historii strajku? Co ma wspólnego ogłoszenie stanu wojennego z rozwojem niezależnego dziennikarstwa? Jak zmienił się rynek mediów w Polsce po wyborach czerwcowych 1989 roku?
Wyruszymy śladami świadomego dziennikarstwa, odpowiedzialności za słowo i tekstów, gdzie każde słowo ważyło o publikacji lub jej ocenzurowaniu. Powrócimy do świata, w którym dostęp do informacji wymagał wysiłku i dobrej woli. Porozmawiamy o początkach wolnych mediów w Polsce. Punktem wyjścia będzie świat opisany w książce KTO TU WPUŚCIŁ DZIENNIKARZY, opisującej strajk w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku oczyma przedstawicieli prasy. Opowieść powstała według pomysłu Marka Millera, została po raz pierwszy wydana w 1983 roku w podziemnym wydawnictwie NOWA, zaś w stanie wojennym była czytana w odcinkach w Radiu Wolna Europa.
oprowadza | Magdalena Charkin-Jaszcza
Od kilkunastu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją, public relations i promocją, od sześciu lat jako główny specjalista ds. PR w Europejskim Centrum Solidarności. Z wykształcenia socjolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończyła również Podyplomowe Studium Reklamy i Marketingu Medialnego. Lubi opowiadać i dzielić się wiedzą – dlatego chętnie występuje zarówno w roli przewodnika turystycznego, jak i wykładowcy akademickiego. W chwilach wolnych, gdy tylko ma możliwość, jeździ po Stanach Zjednoczonych i słucha muzyki rockowej. Uznaje dwa rodzaje obuwia – szpilki i martensy w kwiatki.
                                               

Rezerwacja miejsc →