3 czerwca 2018 | Z PODZIEMIA DO PARLAMENTU
Stawka była ogromna, a poruszenie wielkie! 35 proc. miejsc w tzw. Sejmie kontraktowym i 100 proc. w Senacie dostępnych było dla solidarnościowych kandydatów w pierwszych w powojennej historii częściowo wolnych wyborach, które ogłoszono na 4 czerwca 1989 roku. Jedną z ikon czerwcowych wyborów stało się „zdjęcie z Wałęsą”, czyli afisze, na których kandydaci stawali ramię w ramię z Lechem Wałęsą, legendarnym przywódcą opozycji. Archiwum ECS posiada największy w Polsce zbiór plakatów Drużyny Lecha – brakuje nam jedynie dwóch spośród 238! Na spacer kuratorski w przeddzień rocznicy historycznych wyborów w 1989 roku, tropami solidarnościowych kandydatów, którzy zaznaczyli swoje ślady na wystawie stałej ECS, zaprasza Adam Cherek – współtwórca wystawy i znawca plakatów z 1989, który rozszyfrował tajemnice afiszy wyborczych z Lechem Wałęsą.

oprowadza | Adam Cherek
Historyk i archiwista z zacięciem organizacyjnym, bo poukładany jak ekonomista (absolwent technikum ekonomicznego) i zdyscyplinowany jak marynarz (po rocznej zasadniczej służbie na flagowym okręcie, niszczycielu rakietowym ORP „Warszawa”). Urodził się w Tczewie. W ramach badań prowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej odbył ok. 40 wywiadów z posłami tzw. Sejmu kontraktowego, jak i osobami związanymi z ówczesnym parlamentem, w tym m.in. z premierem Tadeuszem Mazowieckim. W 2009 roku rozpoczął pracę w ECS i studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim. Zakres jego badań obejmuje historię wyborów czerwcowych w 1989 roku i parlamentu zwanego kontraktowym (1989–1991). Interesuje się koszykówką i kosmosem. Uwielbia spacery po lesie i naturalne piwa. Ponad wszystko stawia rodzinę i przyjaciół.

Rezerwacja miejsc →
 

1 lipca 2018 | OD SPACERNIAKA DO STADIONU. SPORT W PRL
Nawet sport został w PRL uwikłany w konflikt między PZPR i NSZZ „Solidarność”. Popularność bowiem sportu – który rozgrzewa publiczność od niepamiętnych czasów – sprawia, że staje się łakomym kąskiem dla manipulacji ideologicznych. Wykorzystywany był zarówno przez reżim komunistyczny, jak i opozycję lat 80. Spartakiada Strzebielińska, Olimpiada Obozowa, Maraton „Sierpień ’80”, pamiętny mecz Polska – ZSRR na Mundialu ’82, to zaledwie najbardziej znane przykłady. W trakcie spaceru zaprezentujemy historię konfliktu PZPR – Solidarność widzianą przez pryzmat indywidualnych biografii oraz sportu, ze szczególnym akcentem na jego ideologiczne uwikłanie.


oprowadza | Jerzy Klimczak
Starszy specjalista do spraw archiwalno-badawczych w Europejskim Centrum Solidarności i doktorant Socjologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent studiów licencjackich na kierunku socjologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów magisterskich na tym samym kierunku ze specjalizacją antropologia współczesności na Uniwersytecie Gdańskim. Autor artykułów naukowych dotyczących transformacji ustrojowej w Polsce, społecznych wymiarów sportu oraz pamięci zbiorowej. Nieetatowo, ale konsekwentnie, pielęgnuje zainteresowanie biografistyką. W czasie wolnym od innych zobowiązań chętnie podróżuje. W ECS pracuje od czerwca 2013.

Rezerwacja miejsc →