Europejskie Centrum Solidarności
oraz
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

ogłaszają nabór zgłoszeń na ogólnopolską konferencję badaczy i praktyków

EDWARD ABRAMOWSKI
OD SOLIDARNOŚCI DO SPÓŁDZIELCZOŚCI


7–8 grudnia 2018
Europejskie Centrum Solidarności
w Gdańsku

Jeszcze w roku 1980, w przededniu powstania Solidarności, Stanisław Borzym pisał: „Abramowski nie jest myślicielem zapomnianym”. Nieco ponad dziesięć lat później, w okresie polskiej transformacji ustrojowej, jej twórcy, obiecując prostą drogę do ekonomicznej prosperity, zdecydowali się postawić wyłącznie na „samoregulujący się” mechanizm rynku. Idee społeczne „socjalisty bezpaństwowego” i jednego z ojców polskiej spółdzielczości przestały być potrzebne – odeszły do lamusa, kojarzone niesłusznie z okresem PRL.

W tym roku wypadają 150 urodziny Edwarda Abramowskiego (i równocześnie 100 rocznica jego śmierci). Pośród wielu doniosłych jubileuszy, które mają miejsce w roku 2018, ten jeden nie został zauważony w wystarczającym stopniu. A jednak myśl Abramowskiego nie tylko podskórnie oddziaływała na historię Polski i rozwijane w kraju teorie społeczne, ale przede wszystkim wciąż odznacza się niezwykłą i nie ograniczoną do naszego rodzimego podwórka aktualnością. Pragnąc zwrócić należytą uwagę na tę niezwykłą postać, postanowiliśmy zorganizować poświęconą jej konferencję. Niniejszym otwieramy nabór zgłoszeń aktywnego uczestnictwa we wspomnianym wydarzeniu.

Edward Abramowski interesuje nas nie tyle jako postać historyczna, ale przede wszystkim jako autor wciąż inspirujący i pozwalający mierzyć się z obecnymi problemami – zarówno tymi praktycznymi, jak i teoretycznymi. O tyle, do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko akademików, zajmujących się filozofią i teorią społeczną, ale również wszystkich tych, którzy zajmują się spółdzielczością w praktyce. Pragniemy, aby nasza inicjatywa była nie tylko wydarzeniem naukowym, ale również czymś na kształt ogólnopolskiego zjazdu kooperatystów.

Z jednej strony, pragniemy wspólnie zastanowić się nad tym, na ile koncepcje sformułowane przez Abramowskiego na przełomie XIX i XX wieku korespondują ze współczesnymi dyskusjami, prowadzonymi przez filozofów, socjologów, politologów i ekonomistów. Przykładowo, na ile rozważania autora „Idei społecznych kooperatyzmu” mogą być dziś wartościowe dla teoretyków i teoretyczek zajmujących się problemem samoorganizacji społeczeństwa? W jakim stopniu jego koncepcja zniesienia kapitalizmu od wewnątrz – poprzez demokrację konsumentów – stanowi wartościową alternatywę dla tradycji uprzywilejowujących rolę rad robotniczych? Czy wpływy Friedricha Nietzschego na teorię etyki Abramowskiego pozwalają postawić tego ostatniego obok współczesnych nietzscheańskich etyków, takich jak Gilles Deleuze, Michel Foucault czy Peter Sloterdijk?

Z drugiej strony, chcielibyśmy dowiedzieć się jak spółdzielczość funkcjonuje dzisiaj. Jakiego rodzaju obszary życia społecznego obejmuje? Przed jakiego rodzaju problemami staje? W jakim stopniu angażuje ona swoich członków oraz członkinie i czy rzeczywiście wzmacnia ich demokratyczne kompetencje? Ale też, jak zakładać nowe spółdzielnie w tych miastach, w których ich dotąd brakowało? Jak demokratyzować istniejące struktury spółdzielcze i czy jest to w ogóle możliwe? Czy ideologia kooperatyzmu, do której ojców w Polsce Abramowski z pewnością należał, może być myślą przewodnią dla współczesnych ruchów emancypacyjnych? I wreszcie, czy da się zawiązywać między spółdzielniami tego rodzaju sojusze, które choć o krok przybliżą nas do urzeczywistnienia wizji Rzeczpospolitej Kooperatywnej? Innymi słowy, pragniemy, aby organizowane przez nas wydarzenie pełniło zarówno funkcję sieciującą, jak i było okazją do podzielenia się pewnym know-how z tymi, którzy i które dopiero zaczynają (lub chcieliby/chciałyby zacząć) swoją przygodę ze spółdzielczością.

Zgłoszenia referatów naukowych powinny składać się z abstraktu długości 300–500 słów (zawierającego również trzy słowa kluczowe) oraz biogramu długiego na około 100 słów.
Zgłoszenia aktywnego udziału w części dla praktyków (w panelach dyskusyjnych, warsztatach itp.) powinny składać się z długiego na 300–500 słów opisu doświadczeń w działalności spółdzielczej oraz biogramu długiego na około 100 słów. Istnieje możliwość proponowania tematów paneli dyskusyjnych i warsztatów oraz sugerowania innych form udziału w konferencji.
Nie przewidujemy żadnej opłaty konferencyjnej.

Na zgłoszenia czekamy do 7 października 2018.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Bartłomiej Błesznowski / mgr Cezary Rudnicki

ORGANIZATORZY

Europejskie Centrum Solidarności / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego / Machina Myśli / Praktyka Teoretyczna

INFORMACJE / ZGŁOSZENIA
Cezary Rudnicki, tel. 58 772 40 57
e-mail: c.rudnicki@ecs.gda.pl