Towarzystwo Przyjaciół Gdańska, powołana do życia w 1970 roku organizacja zajmująca się badaniami historycznych dziejów Gdańska oraz polskich tradycji obecnych w jego historii, przekazała do Archiwum ECS zbiór materiałów archiwalnych z okresu „karnawału Solidarności”, czyli okresu od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981. Zbiór obejmuje dokumentację związkową, prasę drugoobiegową oraz wydawnictwa zwarte. Wśród przekazanej dokumentacji znalazły się rozliczenia finansowe NSZZ „Solidarność”, projekty uchwał, listy delegatów na Walne Zebranie NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, protokoły Komisji Rewizyjnej Związku oraz apele adresowane do społeczeństwa i władz. Dokumenty członkowie Towarzystwa odnaleźli w jednej z kamienic na gdańskim Dolnym Mieście. Były w skrytce, zamurowane w ścianie.


Profesor Marek Latoszek (1936–2015) był socjologiem, kierownikiem Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Akademii Medycznej w Gdańsku, działaczem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, prezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Komitetu Socjologii PAN. Socjologiczne badania przeprowadzone przez profesora na temat społeczno-gospodarczych przyczyn Sierpnia ’80, genezy i roli solidarności oraz książka „Sierpień ’80 we wspomnieniach. Relacje z Wybrzeża” (Gdańsk 1991) należą do ważnych prac, rekonstruujących poglądy i postawy robotników w przededniu i w czasie strajków 1980 roku.
Spuścizna po prof. Marku Latoszku, przekazana przez żonę Joannę Latoszek. Zbiór liczy 18,5 metrów bieżących i zawiera min.: dokumentację badań nad Kaszubami , materiały biograficzne i związane z działalnością naukowo-dydaktyczną, projekty niezrealizowanych badań, materiały związane z książką „Sierpień 80 we wspomnieniach”, badania opinii publicznej na temat oceny sytuacji w kraju z lat 1980–1981.


Dr Gerd Koenen historyk i publicysta, laureat Medalu Wdzięczności, cyklicznej nagrody przyznawanej przez ECS osobom zasłużonym dla przemian demokratycznych w Polsce. Współorganizator komitetu „Solidarność z Solidarnością” („Solidarite mit Solidarność”), zaangażowanego w pomoc materialną dla Polski w latach 80. XX wieku. Dr Koenen przekazał do Archiwum ECS zbiór ulotek, plakatów i biuletynów dokumentujących zaangażowanie społeczeństwa niemieckiego w pomoc dla Polski i Polaków w latach osiemdziesiątych.


Torba oraz koszula księdza Henryka Kozikowskiego, wyszyte przez niego ręcznie podczas pobytu 1982 roku w obozie internowania w Kwidzynie. Do koszuli dopięto notatkę ojca Henryka Kozikowskiego, Jana Kozikowskiego, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Piskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Piszu, więzionego w jednej celi wraz z synem. Wszystkich chętnych do zapoznania się bliżej z dramatyczną historią rodziny Kozikowskich zapraszamy do ECS oraz o kontakt z pracownikiem zbiorów. Dar pani Julity Morowczyńskiej.


Sławomir Pieniążek
, były szef Działu Finansowego Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte przekazał w darze m.in. unikatowy album własnej produkcji z filcowymi kartami, w którym zgromadził 320 wpinek o tematyce solidarnościowej – tym wiele wyjątkowych, rzadko spotykanych. Oprócz albumu w podarowanym zespole znalazł się oprawiony w formie segregatora komplet fotografii z okresu stanu wojennego nieznanego autora, szpula taśmy magnetofonowej z nagranym Festiwalem Piosenki Prawdziwej z 1981 roku, a także zbiór archiwaliów.