Profesor Marek Latoszek (1936–2015) był socjologiem, kierownikiem Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Akademii Medycznej w Gdańsku, działaczem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, prezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Komitetu Socjologii PAN. Socjologiczne badania przeprowadzone przez profesora na temat społeczno-gospodarczych przyczyn Sierpnia ’80, genezy i roli solidarności oraz książka „Sierpień ’80 we wspomnieniach. Relacje z Wybrzeża” (Gdańsk 1991) należą do ważnych prac, rekonstruujących poglądy i postawy robotników w przededniu i w czasie strajków 1980 roku.
Spuścizna po prof. Marku Latoszku, przekazana przez żonę Joannę Latoszek. Zbiór liczy 18,5 metrów bieżących i zawiera min.: dokumentację badań nad Kaszubami , materiały biograficzne i związane z działalnością naukowo-dydaktyczną, projekty niezrealizowanych badań, materiały związane z książką „Sierpień 80 we wspomnieniach”, badania opinii publicznej na temat oceny sytuacji w kraju z lat 1980–1981.


Dr Gerd Koenen historyk i publicysta, laureat Medalu Wdzięczności, cyklicznej nagrody przyznawanej przez ECS osobom zasłużonym dla przemian demokratycznych w Polsce. Współorganizator komitetu „Solidarność z Solidarnością” („Solidarite mit Solidarność”), zaangażowanego w pomoc materialną dla Polski w latach 80. XX wieku. Dr Koenen przekazał do Archiwum ECS zbiór ulotek, plakatów i biuletynów dokumentujących zaangażowanie społeczeństwa niemieckiego w pomoc dla Polski i Polaków w latach osiemdziesiątych.


Torba oraz koszula księdza Henryka Kozikowskiego, wyszyte przez niego ręcznie podczas pobytu 1982 roku w obozie internowania w Kwidzynie. Do koszuli dopięto notatkę ojca Henryka Kozikowskiego, Jana Kozikowskiego, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Piskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Piszu, więzionego w jednej celi wraz z synem. Wszystkich chętnych do zapoznania się bliżej z dramatyczną historią rodziny Kozikowskich zapraszamy do ECS oraz o kontakt z pracownikiem zbiorów. Dar pani Julity Morowczyńskiej.


Sławomir Pieniążek
, były szef Działu Finansowego Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte przekazał w darze m.in. unikatowy album własnej produkcji z filcowymi kartami, w którym zgromadził 320 wpinek o tematyce solidarnościowej – tym wiele wyjątkowych, rzadko spotykanych. Oprócz albumu w podarowanym zespole znalazł się oprawiony w formie segregatora komplet fotografii z okresu stanu wojennego nieznanego autora, szpula taśmy magnetofonowej z nagranym Festiwalem Piosenki Prawdziwej z 1981 roku, a także zbiór archiwaliów.